Problem Çözmek ve Karar Almak

 

Bilgi Talep Et

 

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Tek bir pazar haline dönüşen dünya ticaretinde başarılı olabilmek, problemlerin süratle ve doğru olarak çözülmesini gerekli kılıyor.  Bu eğitimde, katılımcılara doğru karara, en kısa zamanda, nasıl ulaşabileceğinin yolları gösteriliyor.

 

Neler Paylaşacağız?

 

AÇILIŞ

 

Tanışma, Öntest ve Takım Kurma Oyunu

 

PROBLEMLİ DURUMLARA BAKIŞ AÇIMIZ

 

Neler Problemdir? Neler Değildir?

Problemlere ve Müşteri Şikayetlerine Bakış Açımız

Kalıp Düşünceler ve Etkileri

Suçlamadan Önce Durumu Anlamak Gerek

Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak

Rol Oynama: “İki Personel” – Kişiselleştirme

Kurumlarda Problemleri Çözebilmek İçin Gerekenler

Örnek Olay: Olumsuz Hayalim

Kalıplarımızı Yıkmak

 

PROBLEM ÇÖZME YOLUYLA SÜREKLİ GELİŞİM SÜRECİ

 

Düşünmek Ne Demek?

Örnek Olay: “Arabam Neden Çalışmıyor?” – Analitik Düşünceye Önem Vermek

Örnek Olay: “9,5 TL’ye…” – Yaratıcı Düşünmek

Test: Kişiliklerimiz Düşünce Tarzımızı Nasıl Etkiler?

Beynin İkiz Çalışma Sistemi

Beynimizin Esnek Olması Ne Demek?

Uygulama: Her Şey Hayal Etmekle Başlar

Salvador Dali Gibi Düşünmek

Uygulamalar: Düşünmede Akıcılık 

Uygulamalar: Düşünmede Esneklik 

Picasso ve Velazquez’den Öğrenmek

Uygulamalar: Karmaşanın İçindekini Görebilmek 

Hiçbirimiz Hepimiz Kadar Akıllı Değiliz

Örnek Olay: Bilge –Köpek ve Gölet -Her Yerden Gelen Bilgiye Açık Olmak – Objektiflik

 

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI 

VE HER ADIMDA KULLANILABİLECEK TEKNİKLER

 

Problemin Belirtilerini Algıla

Problemi ve Amacını Doğru Tanımla

Probleme İlişkin Her Türlü Veriyi Topla ve Analiz Et

Örnek Olaylar: Kül Yutmamak ve Basit Düşünmek

Nedenlerin Analizi

Teyit Etme Tuzağı

Ortak Kazanç İçin Ortak Seçenekler Üretmek

Her Seçeneği Değerlendir

Karar Verme Süreci

Başarılı Karar Vermenin Önündeki Engeller

Takım Halinde Karar Verme Uygulaması: Kazan – Kazan ve Ortak Çözüm Üzerinde Durmak

Karar Vermede İlke ve Değerler

Kararın İçine Eylemi Dahil Etmek

Uygulamaya Geçiş

Sürekli iyileşme

 

UYGULAMA: Öğrenilen Bilgi ve Becerileri Kullanarak Takım Halinde Gerçek Problemleri Çözme Uygulaması

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

      Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek

Sontest

Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi

Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Problemli durumları etkili yönetmek ve daha etkili kararlar alarak başarılı ve mutlu olmak isteyen tüm yöneticiler

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Dökümanı ve Eğitim Materyalleri:

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler:

 

Ayşe Demirbaş, Serdar Tan (Paylaşımlı ve/ya Dönüşümlü Katılacaklardır)

 

Kuruma Özel Eğitimleri İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.