Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

Yetiştiren ve Geliştiren Lider Yöneticiyim

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Kurumlarda en önemli kaynağın “İnsan” olduğunun farkına varılmasıyla birlikte, yönetim de, insanların, insan tarafından, insanca ve insan için amaçlara doğru yöneltilme sanatı olarak tanımlanmaya başlamıştır. 

 

Bu çerçevede biz yöneticilerin de, istenen sonuçları yakalamak / hedeflere ulaşmak ve sürdürebilirliği sağlamak için çalışanlarımıza liderlik ederek:

 

* Aralarında takım ruhu geliştirmemiz, 

* Motivasyonlarını ve iş doyumlarını yüksek tutmamız, 

* Yetkinliklerini geliştirmemiz ve sürekli gelişmeye yönlendirmemiz gerekmektedir.

 

Böylelikle yaptığı işi sahiplenen, karşılaştığı engelleri aşarak sonuca ulaşabilen, diğer bir deyişle  "Yetkin" ve "Yetkili" çalışanlardan oluşan takımlar yetiştirmek, ancak onların çözemedikleri karmaşık problemleri çözmek için çaba göstermemiz beklenmektedir.

 

Özetle, sürdürülebilir başarıyı yakalamak için, bizlerden iki temel yetkinlik bekleniyor: “Çalışanlarımızı Yetiştirmek” ve “Problem Çözmek”.

 

Bu program da, Lider Yöneticilik yetkinliklerimizi etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazanmamızı / geliştirmemizi hem de kişisel gelişimimize destek olmak üzere hazırladığımız bütünsel bir programdır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞINA BİR BAKIŞ

 

Tartışma: Asimov’dan Ders Almak

Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!

Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

Artık İstikrar Diye Bir şey Var mı? Neden Kaos Yönetimi?

Değişime Zorlayan Güçler ve Rekabet Ortamına Yansımaları

Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?

Rekabet Edebilmek İçin Başarılması Gereken 3 Temel Kriter

Tercih Edilen Olmak İçin: “Fark Yaratmak” 

Fark Yaratmak İçin 21. Yüzyıl Yönetim Anlayışında Neler Öne Çıktı?

 

LİDER YÖNETİCİLİK

 

İnsan Yönetmeye Hazır mısınız? 

Liderlik Edememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları

Örnek Olay: Lider Yöneticilik Sanatı 

Lider Yöneticilik Nedir? Lider Yöneticilerin Yetkinlikleri

 

İNSAN DOĞASI VE DUYGUSAL ZEKA

 

İletişim ve İnsan İlişkilerinin Başarıyla Nasıl Bir İlişkisi Var?

Test: İletişim Becerilerim ve İnsan İlişkilerim Özdeğerlendirme

İnsan Nasıl Bir Varlıktır?

Örnek Olay: “İnsan Düşüncelerinin ve Davranışlarının Karmaşıklığı, Düşüncelerimizi ve Davranışlarımızı Etkileyen Etmenler”

Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi

Duygusal Zeka ve Bileşenleri

Test: Benim Duygusal Yeterliğim

Beynimiz Nasıl Çalışıyor?

Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım

İnsanların Renkleri

Kendimizin ve Birbirimizin İhtiyaçlarını Anlamak

Proaktif Yaklaşımla Kendimizi Yönetme Sorumluluğunu Almak

Çalışanlarımızın Genel Davranışlarını, İhtiyaçlarını ve Stres Altındaki Davranışlarını Tanımak Ne Kazandırır?

Birbirimizin İhtiyaçlarını Karşılamazsak Ne Olur?

Uygulama:Farklı Kişilik Profillerinin İhtiyaçlarını Anlamak

Hangi Çalışana Nasıl Bir Liderlik?

Uygulamalar: Farklı Kişilik Profillerinin İhtiyaçlarını Anlamak ve Onların Dilinden Konuşmak

 

TAKIMI RUHU YARATMAK

 

Takım Oyunu: Kazan – Kazan Yaklaşımı

Takım Olmak Demek...

Biz Bilinci Yaratmak, İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek

“Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri

Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”

Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım Liderinin Sorumlulukları

Takımı Kurma – Takım Üyelerinin Seçimi

Takım Üyelerini Isındırmak, Farklılıkları Yönetmek

Değer ve Ölçüt Geliştirmek

Başarı Geldiğinde...

Sinerji - Kendi Kendini Yöneten Takım Oluşturmak

Takım İçi İletişimi, İşbirliğini, Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik Uygulamalar

 

PERFORMANSIN YÖNETİMİ

 

Performans Ne Demektir? 

Stratejik Performans Yönetimi Nedir? Ne Değildir?

Performans Yönetimi Çevrimi ve Seviyeleri

Performansın Bileşenleri: Hedef + Yetkinlik + Motivasyon

 

YETKİNLİKLERİN YÖNETİMİ

 

Yetkinlik Ne Demektir? Yönetimde Önemi Nedir?Yetkinlik Türleri Nelerdir?

12 Temel Yetkinlik

Kuruma Özgü Geleceğe Hazırlayan Yetkinliklerin Belirlenmesi

Temel, Yönetsel ve Teknik Yetkinlikler

Örnek uygulamalar

Takım Üyelerimden Yetkinliklerine Göre Nasıl Yararlanabilirim?

Çağdaş Yetkinlik Değerlendirme Yöntemlerinin İncelenmesi ve Örnekler

Yetkinlik Değerlendirmede Tuzaklar

Gelişim Planı Hazırlamak ve Yetkinlikleri Geliştirme Yöntemleri

 

DURUMSAL LİDERLİK

 

Test: “Liderlik Profilim”

Durumsal Liderlik ve Üyelerin Yetkinlik ve Motivasyon Düzeylerine Göre Etkili Lider Davranışları: Ne Zaman Delegasyon, Ne Zaman Koçluk, Ne Zaman Eğiticilik

Örnek Olay Çözümlemeleri

 

DELEGASYON

 

Delegasyon Neden Önemli?

Bir İşi Delege Ettiğinizde Neler Farklı Olur?

Delegasyonu Neler Engeller?

İyi Bir Delegasyon Için Neler Gerekir?

Etkin Bir Yetkilendirme İçin: Kime/Ne?, Fırsat, Amaç, Çerçeve, Takip

Grup Çalışması: KFAÇT Modeline Göre Örnek Delegasyon Uygulaması

 

EĞİTİCİ YAKLAŞIM

 

Yetişkinler Nasıl Öğrenir?

Eğitim Şart! Ama Nasıl Bir Eğitim?

İşbaşı, İş dışında ve  Yeni İletişim Teknolojileri ile Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Nerede, Hangisini, Nasıl Kullanmalı? Ve Uygulama

Karşılaşabileceğimiz Tuzaklar ve Üstesinden Gelme Yolları

 

KOÇLUK İLETİŞİMİ

 

Koçluk Nedir? Ne Değildir?

Lider Yöneticilik Fonksiyonlarında Koçluğun Yeri

Koç Gözüyle “İnsan”

Koçluk İletişimi İçin Gerekli Beceriler

Uyum Kurmak

Güçlü Sorular Sormak: Örnek Video

Derin Dinlemek

Güçlü Gözlem Yapmak

Geribildirim Vermek

Güçlü Yanları Görmesini Sağlamak, Takdir Etmek

Stratejileri ve Eylem Planlarını Buldurmak

Sonuca Ulaştırmak

Koçluk Görüşmelerinin Etkili Yönetimi ve Önemli Noktalar

Rol Oynama: “Koçluk Görüşmesi Uygulamaları”

 

LİDER YÖNETİCİNİN MOTİVE EDİCİ DİLİ

 

Astlar Neler Bakar?: Yönetici – Çalışan İlişkilerinin Motivasyona Etkisi – Araştırma Sonuçları

Örnek Olay: Bilge, Köpek ve Gölet- Her Yerden Gelecek Bilgiye ve Eleştiriye Açık Olmak

Test: Jo – Harry Penceresi

Takım Oyunu: Birbirimizi Nasıl Algılıyoruz?

Geribildirimin Motivasyonda Önemi

Ne Söylediğimiz mi, Nasıl Söylediğimiz mi?

Kelimelerin Gücü

Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”

Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”

Şiddetsiz İletişim Yoluyla Geribildirim Vermek

Gözlem 

Duygular/Etkileri

İhtiyaçlar

Beklentiler

Uygulamalar: Geribildirim Verme Uygulamaları

Video: Liderin Motive Edici İletişimi

Uygulama: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

       Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek

Sontest

Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi

Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Yöneticilikte başarılarını artırmak isteyen tüm yöneticiler ve yönetici adayları.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmen

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr