Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

Yön Birliğine Sahip Kurum Olmak -Kurum Kültürü ve Yönetimi-

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Kurumlar da bireyler gibi kişiliklere sahiptir. Değerler, ortak anlayışlar, inanışlar, kurum kültürünü oluşturur.  Kurumun kültürü oluşurken, hedefler ve bu hedeflere ulaşım yolları net bir şekilde belirtilmemişse kurum kültürünün nasıl oluşacağı da belli olmaz.

 

İşte bu program sonunda;

 

Hızla değişen dünya şartlarında, hayatta kalmanın ve yön birliği oluşturan bir kurum olmanın gerekliliklerini tanıyacağız,

Gelecekte nasıl bir kurum olmak istediğimizi ve bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizin temellerini birlikte tasarlayacağız,

Ve her birimizin üzerine düşen rolleri yine birlikte tanımlayacağız.

 

Neler Paylaşacağız?

 

Tanışma, Öntest ve Takım Kurma Oyunu

 

HERŞEY DEĞİŞİYOR

 

Tartışma: Asimov’dan Ders Almak

Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!

Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

Artık İstikrar Diye Bir şey Var mı? Neden Kaos Yönetimi?

Değişime Zorlayan Güçler ve Rekabet Ortamına Yansımaları

Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?

Rekabet Edebilmek İçin Başarılması Gereken 3 Temel Kriter

Tercih Edilen Olmak İçin: “Fark Yaratmak” 

Fark Yaratmak İçin 21. Yüzyıl Yönetim Anlayışında Neler Öne Çıktı?

Değer Yaratmak ve Inovasyon

Belirsizliğin Dört Düzeyi

Yarına Kimler Kalacak?

Tercih Edilebilecek Stratejik Tutum

4 Tip Davranış Biçimi ve Proaktif Olmak

 

YÖN BİRLİĞİNE SAHİP BİR KURUM OLMAK İÇİN...

 

Kurum Kültürü ve Kişilik İlişkisi

Gelişmişlik Düzeylerine Göre Kurumlar

Problem Çözme Yaklaşımı ve Kültür İlişkisi

Az Gelişmiş Kurumlarda Gözlenen Kalitesiz Davranışlar

Örnek Olay: Beş Maymun Hikayesi

Model Olmak ve Proaktif Yaklaşımla Sorumluluk Almak 

Değişim Liderden Başlar

En Büyük Liderler

Örnek Olay: Lider Yöneticilik Sanatı

Liderlik Edememe Hastalığının Belirtileri

Değişmeliyiz Ama Nasıl?

Kurumsal Değişim Liderden Başlar

Lider Yöneticilerden Beklenen İki Temel Yetkinlik

Liderlik Yaklaşımları ve 21. Yüzyılda Liderlik Anlayışı: Hizmetkar Liderlik

Yön Birliği Oluşturmuş Kurum Olmak İçin...

Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”

Nereye Gideceğimizi Bilmezsek Bizi Oraya Hiçbir Şey Götüremez

Grup Çalışması: 2025 Yılında Şirketim...

Değişime Neler ve Kimler Engel Olur?

Çözüm Odaklı Olmak ve Problem Çözme Süreci

Niceliksel Değişim Türleri

Ne Zaman Hangi Miktarda Değişim?

Ne Zaman Büyük Değişim?

Uygulama: Değişim İçin Nelere İhtiyacımız Var?

Değişime Kimler Engel Olur?

Grup Çalışması: Engelleri Nasıl Aşarız?

Takım Olmak Demek

Takım Oyunu: Belirsizlik Ortamında Karar Almak – Ne Kadar Sorumluluk Alıyoruz?

Değişimin Rotası: Birey – Takım - Kurum

Test: Değişim Zor mudur?

Değişime Dirençleri Yönetmek İçin...

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Sontest

Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi

Eğitim Programını Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

 

Kimler Katılmalı?

 

Yön birliği oluşturmak isteyen şirketlerin tüm çalışanları ve yöneticileri

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Serdar Tan (Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü Katılacaklardır)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr