Operasyonel Liderlik

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Kurumlarda en önemli ögenin “İnsan” olduğunun farkına varılmasıyla birlikte, yönetim de, insanların, insan tarafından, insanca ve insan için amaçlara doğru yöneltilme sanatı olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede hangi kurumda ve hangi kademede olursa olsun, tüm yöneticilerin, kendi yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde beklenen performansı yakalamak ve sürekliliği sağlamak için, çalışanlarını, gönüllükle kurumsal hedeflere ulaşma yönünde çaba göstermeleri için harekete geçirmek, bunu başarmak için de çalışanların yetkinliklerini artırmak, onların iş doyumlarını sağlamak, aralarında takım ruhu geliştirip yaşadıkları çatışmaları çözmek, yanı sıra da yenilikleri benimsetmek, gelişmeye motive etmek konusunda çaba göstermeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır.

 

Bu kapsamı özetler nitelikte denebilir ki, sürdürülebilir başarıyı yakalamak için çağdaş yöneticilerden beklenen en önemli iki temel yetkinlik: “Adam Yetiştirmek” ve “Problem Çözmek”tir.

 

Bu bağlamda, günümüze gelene kadar, ülke ve dünya ekonomisinde derin yaralar bırakan pek çok kriz atlatmayı başaran kurumların, sürdürülebilir başarısı ve hedeflerine ulaşabilmesi, ancak yukarıda saydığımız yetkinliklere sahip yöneticilerle mümkündür.

 

İşte bu program, kurumsal hedefler doğrultusunda, birlikte yol alan/alacak birinci kademe yöneticiler ile yönetici adaylarına, bu kilit yetkinlikleri, etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazandırmayı amaçlayarak, bireysel gelişimlerine de destek olacak biçimde hazırlanmış bir programdır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

1.     MODÜL: KENDİNİ VE TAKIMINI YÖNETMEK (SÜRE: 1 GÜN)

 

 

1. OTURUM

 

 • Takım Kurma Oyunu ve Öntest

 

DEĞİŞİME VE DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞINA BİR BAKIŞ

 

 • Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?
 • Yarına Kimler Kalacak?: Başarı Bileşenleri
 • Egzersiz ve Özdeğerlendirme: Başarı Bileşenleriyle Tanışıyorum
 • Yöneticinin Farkı: Model Olmak ve Proaktif Yaklaşımla Sorumluluk Almak/ İnisiyatif Kullanmak

 

2. OTURUM

 

YÖNETİM, LİDERLİK VE LİDER YÖNETİCİLİK

 

 • Yönetim Ne Demektir ve Yöneticiden Neler Beklenir?
 • Liderleri Lider Yapan 4 Temel Fark Nelerdir?
 • Liderlerin Kişilik Özellikleri
 • Örnek Olay: Yönetim Sanatı
 • Yönetememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları
 • Yönetici Yetkinlikleri

> Kendini Yönetmek

> Takımını Yönetmek

> İşi Yönetmek

> İşbirliğini ve İlişkileri Yönetmek

 • Yöneticilerin ve Liderlerin Kullandıkları İş Yaptırma Güçleri
 • Lider Yöneticilik Nedir? Beklenen Yetkinlikler Nelerdir?

 

3. VE 4. OTURUM

 

KENDİMİZİ BİLMEK VE YÖNETMEK

 

 • İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
 • Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
 • Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller
 • İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek
 • Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi
 • Test: “Kişilik Profilim” - Kendimizi Tanıyalım
 • Farklı Kişilik Profillerinin İletişim Biçimleri
 • Hiç Kimseyi Değiştiremeyiz, Değiştirebileceğimiz Tek Kişi Kendimiziz
 • Özgüven Bileşenleri ve Özgüven Geliştirme Egzersizleri

 

5. OTURUM

 

TAKIMINI YÖNETMEK

 

 • Video: Balıklardan Ders Almak...
 • Takım Olmak Demek...
 • Takım Çalışmasının Amaçları ve Yararları Nelerdir?
 • Takım Oyunu: Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım Liderinin ve Üyelerin Sorumlulukları
 • Video: Başarılı ve Başarısız Takımlardan Örnekler
 • “Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
 • Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”
 • Takım İçi İletişimi, İşbirliğini, Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar

     > Takım Oyunları: “Ayna”,  “Bağlan Çözül”, Toplu Kalkış”, “Bana Güven”, “Halkaları Aşmak”, “En Hızlı Araba”

 

 

2.     MODÜL: ZOR DURUMLARI VE İLİŞKİLERİ YÖNETMEK ( SÜRE: 1 GÜN )

 

 

1. OTURUM

 

ZOR DURUMLARI YÖNETMEK

 

 • Video: Yeni Arabam
 • Test: Öfkelenince Ben…
 • Stresin Faydası Var mıdır?
 • Stresli Durumlarda Beynimiz Nasıl Çalışır?
 • Stres Ne Zaman Tehlikelidir?
 • Stresi Etkili Yönetmek İçin Üç Aşamalı Reçete…
 • Kişiliğim, Stres Eğilimimi Nasıl Etkiliyor?
 • Örnek Olay: “Stres Düzeyimi Artıran Olumsuz Hayalim...”
 • Kişilere Değil Problemlere ve Çözümlerine Odaklanmak
 • Akılsız Duyguların Cezasını Kararlar Çeker!
 • Egzersiz: Öfke ile Başa Çıkabilmek için Kişisel Kontrol Stratejisi

     > Beynimizi Yönetmek Mümkün mü?: Amigdalayı Yönetmek!

     > 4 Düşün, 1 Söyle

 

2. VE 3. OTURUM

 

İLİŞKİLERİ YÖNETMEK

 

 • Örnek Olaylar ve Örnek Video: “En Zor Durumda Bile Empatik İletişim Kurabilmek”
 • Önce Anla, Sonra Anlat!
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek

     > Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?

     > Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?

     > Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt – Özetle

 • Etkili Konuşma İçin…

     > Ne Söylediğimiz mi, Nasıl Söylediğimiz mi?

     > Sıkça Yapılan Yanlışlar ve Konuşmada Gerekli Olan Çeşitli Üsluplar

     > Takım Oyunu: “Bütünü Oluşturmak”- Kendimizi Nasıl Daha İyi İfade Edebiliriz?

     > Söz Söyleme Sanatı: Kelimelerin Gücü

     > Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”

     > Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”

 • Zor Durumlarda Açık İletişim ve “Ben” Dilinin 4 Adımını Başarmak

> Gözlem

> Duygular

> İhtiyaçlar

 • İstekler

 

4. VE 5. OTURUM

 

MOTİVASYON

 

 • Motivasyon Ne Anlama Geliyor?
 • Nasıl Motive Edilir? Motivasyon Nasıl Kırılır?
 • Daha Yüksek Bir Ücret mi? Değer Verilmek mi?
 • Çalışanların Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Araçlar ve Bunlardan Etkin Yararlanma Yolları
 • Parasal Olmayan Ödüller
 • Grup Çalışması: Biz Ne Yapabiliriz?
 • Geribildirimin Motivasyonda Önemi
 • Test: Jo – Harry Penceresi
 • Takım Oyunu: Birbirimizi Nasıl Algılıyoruz?
 • Geribildirim Vermek ve Almak
 • Örnek Uygulamalar: Geribildirim Verme Uygulamaları
 • Kendinizi Motive Etmek...
 • Egzersiz: Özgüven Geliştirme Alıştırması
 • Video: Liderin Motive Edici İletişimi
 • Takım Oyunu: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

 • Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek
 • Sontest
 • Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi
 • Eğitim Programını Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Mavi yaka yöneticiler ve yönetici adayları

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr 

 

AISIN - 2015