Profesyonellik ve Kişisel Kalite

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Tüm işletmelerin temel amacı, varlıklarını sürdürerek rekabet gücünü artırmaktır. Günümüzde bunun tek koşulu, müşterilerinin davranışlarını etkin bir biçimde analiz ederek beklentilerini önceden görebilmekten, bu beklentileri aşarak değer yaratacak ürün ve hizmetleri sunabilmekten, tabii bunun sürekliliğini sağlamaktan, tüm kurumlar için bunu sağlamanın en temel koşulu da “kaliteli profesyoneller” le çalışmaktan geçiyor.

 

Bu eğitim programı da, odak noktasında “Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz” anlayışının bulunduğu, kurum içi ve dışı müşteri odaklı bir kültür ve hizmet anlayışı oluşturmanıza katkı sağlamayı, bu doğrultuda katılımcılarda da kaliteli profesyonelliğin gerektirdiği olumlu tutum ve olumlu davranışlar geliştirmeyi, böylelikle rekabet gücünüzü artırmayı hedefleyen bir bilinçlendirme programıdır.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • Hızla değişen yaşam ve iş dünyası koşullarında müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin şirketleri hakkında bilgi sahibi olarak kendi rollerini ve bakış açılarını yeniden yapılandırabilecekler,
 • Bireysel değişim ve yeniden yapılanmanın başarı bileşenleri üzerine bütünsel bir bakış açısı ve kalite bilinci geliştirecekler,
 • Profesyonellik ve müşteri odaklı hizmet üretmenin temel ilkeleri konusunda bütünsel bir bakış açısı geliştirecekler,
 • Kalite ve hizmette kaliteyi belirleyen boyutlar hakkında bilgi sahibi olacak, kaliteli kişisel hizmet üretme konusunda olumlu tutum geliştirecekler,
 • Müşteri mutluluğunun, kurumları ve kendileri için ne denli önemli olduğunun farkına varacaklar,
 • Önceki uygulamaları hakkında özdeğerleme yaparak ve sürekli gelişme yönünde olumlu tutum geliştirebilecekler,
 • Ve müşteri bağlılığı yaratmayı sağlayacak altın önerilere ulaşabilecekler.

 

Neler Paylaşacağız?

 

1. OTURUM

 

İŞ DÜNYASINDA HAYATTA KALMAK İÇİN...

 

 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • 21. Yüzyılda Dünyadaki Yeni Ekonomik Düzenin Müşteriye Bakış Açısına Yansımaları
 • Müşteriler Aldıkları Ürün / Hizmetten Mutlu Olmadıkları Zaman Neler Yaparlar?
 • Bir Müşteriyi Aldığı Ürün / Hizmetten Mutlu Edememenin Bir Kuruma ve O Kurumun Çalışanlarına Etkileri Nelerdir?
 • Beklentilerin Ötesine Geçmek ve Müşteri İçin Değer Yaratmak

 

2. OTURUM

 

PROFESYONELLİK VE KİŞİSEL KALİTE

 

 • Yarına Kimler Kalacak?: Gelecekte de Var Olabilmek İçin Bireylerin Sahip Olmaları Beklenen Yetkinlikler
 • Neden Bireysel Kalitemi Yönetmeli ve Neden Başarılı Olmalıyım?
 • Başarı Nedir? Kaliteli İnsan Olmak Ne Demektir?
 • Kişisel Bütünlük ve Güvenin Önemi
 • Birbirimize Güveniriz, Çünkü...
 • Profesyonellik Nedir? Kaliteli Profesyonellerden Neler Beklenir?
 • Örnek Olay: Yaptığınız İşe İmzanızı Atın ve Fark Yaratın
 • İhtiyaçların Önemini Anlamak
 • İnsanları Mutlu Etmek İçin İhtiyaçlarını Doğru Anlamak ve Empati

 

3. OTURUM

 

MÜŞTERİLER NE İSTER?

 

 • Rekabet Edebilmek İçin 3 Temel Kriter: Kalite – Fiyat – Hız
 • Bir Defada Doğru Yapmanın ve Katma Değeri Olan Faaliyetlere Odaklanmanın Önemi
 • Müşteriler Ne Bekler? Müşteriler Neden Sizi Seçer ya da Neden Sizden Vazgeçerler?
 • Kişisel Hizmet Kalitesinin Önemi
 • İnsanlar DGÇG Bekler
 • Gülümsemenin Sırrı
 • Müşteri Odaklı Kurum Kültürü

 

4. OTURUM

 

KENDİNİ BİLMEK VE TAKIM OYUNU OYNAMAK

 

 • İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
 • Beynimiz Nasıl Çalışır?
 • Test: Kişilik Profilim
 • Biz Bilinci
 • Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz: Kalite Zincirinde İç Müşteri – Tedarikçi İlişkileri ve Dış Müşteriye Yansımaları
 • Video: Sadece Bir Diş...
 • Takım Oyunu: Kazan – Kazan
 • Video: Formanın Önündeki İsim
 • Kalitesiz Takımlarda Gözlenen Olumsuz Davranışlar ve Bunlarla Başa Çıkabilmek
 • Proaktif Yaklaşımla Sorumluluk Almak

 

5. OTURUM

 

KİŞİSEL HİZMET VE İLETİŞİM

 

 • Kişisel Hizmette İletişimin Önemi
 • Rol Oynama: Şu Japonlar
 • Müşteriyi Anlamak İçin Soru Sormak, Dinlemek ve Geribildirim Vermek
 • Söz Söyleme Sanatı: Kelimelerin Gücü
 • Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”
 • Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”
 • Takım Oyunu: “Kule’nin Gücü” Oyunu (Kalite zincirinde iletişimi başarmak)

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

 • Program Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Kişisel kalitesini ve hizmet kalitesini artırarak müşteri mutluluğunu artırmak, müşteri bağlılığı yaratmak isteyen kurumların tüm çalışanları.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 7 saattir (1 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr 

 

AISIN-AĞUSTOS 2017