Mavi Yaka Çalışanlar İçin Profesyonellik ve Kişisel Kalite

 

Bilgi Talep Et

Mavi Yaka Çalışanlar İçin Profesyonellik ve Kişisel Kalite

 

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Tüm işletmelerin temel amacı, varlıklarını sürdürerek rekabet gücünü artırmaktır. Günümüzde bunun tek koşulu, müşterilerinin davranışlarını etkin bir biçimde analiz ederek beklentilerini önceden görebilmekten, bu beklentileri aşarak değer yaratacak ürün ve hizmetleri sunabilmekten, tabii bunun sürekliliğini sağlamaktan, tüm kurumlar için bunu sağlamanın en temel koşulu da “kaliteli profesyoneller” le çalışmaktan geçiyor.

 

Bu eğitim programı da, odak noktasında “Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz” anlayışının bulunduğu, kurum içi ve dışı müşteri odaklı bir kültür ve hizmet anlayışı oluşturmamıza katkı sağlamayı, bu doğrultuda, kaliteli profesyonelliğin gerektirdiği olumlu tutum ve davranışlarımızı geliştirmeyi, böylelikle rekabet gücümüzü artırmayı hedefleyen bir bilinçlendirme programıdır.

 

Bu program sonunda;

 

Hızla değişen yaşam ve iş dünyası koşullarında müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin şirketleri hakkında bilgi sahibi olarak kendi rolümüzü yeniden yapılandıracağız,

Bireysel değişim ve yeniden yapılanmanın başarı bileşenleri üzerine bütünsel bir bakış açısı ve kalite bilinci geliştireceğiz,

Profesyonellik ve müşteri odaklı hizmet üretmenin temel ilkeleri konusunda bütünsel bir bakış açısı geliştireceğiz,

Kalite ve hizmette kaliteyi belirleyen boyutlar hakkında bilgi sahibi olacak, kaliteli kişisel hizmet üretme konusunda olumlu tutum geliştireceğiz,

Müşteri mutluluğunun hem kurumumuz hem de bizler için ne denli önemli olduğunun farkına varacağız,

Önceki uygulamalarımız hakkında özdeğerleme yaparak ve sürekli gelişme yönünde olumlu tutum geliştirebileceğiz,

Ve müşteri bağlılığı yaratmayı sağlayacak altın önerilere ulaşabileceğiz

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

Tanışma, Takım Kurma Oyunu ve Öntest

 

İŞ DÜNYASINDA HAYATTA KALMAK İÇİN...

 

Asimov'dan Ders Almak

Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

21. Yüzyılda Dünyadaki Yeni Ekonomik Düzenin Müşteriye ve Hizmete Bakış Açısına Yansımaları

Müşteriler Aldıkları Ürün / Hizmetten Mutlu Olmadıkları Zaman Neler Yaparlar?

Bir Müşteriyi Aldığı Ürün / Hizmetten Mutlu Edememenin Bir Kuruma ve O Kurumun Çalışanlarına Etkileri Nelerdir?

Beklentilerin Ötesine Geçmek ve Müşteri İçin Değer Yaratmak

 

KALİTELİ BİR PROFESYONELLİK İÇİN…

 

Yarına Kimler Kalacak?: Gelecekte de Var Olabilmek İçin Bireylerin Sahip Olmaları Beklenen Yetkinlikler

Neden Bireysel Kalitemi Yönetmeli ve Neden Başarılı Olmalıyım?

Başarı Nedir? Kaliteli İnsan Olmak Ne Demektir?

Kişisel Bütünlük ve Güvenin Önemi

Profesyonellik Nedir? Kaliteli Profesyonellerden Neler Beklenir?

Örnek Olay: Yaptığınız İşe İmzanızı Atın ve Fark Yaratın

İnsanları Mutlu Etmek İçin İhtiyaçlarını Doğru Anlamak ve Empati

 

MÜŞTERİLER NE İSTER?

 

Rekabet Edebilmek İçin 3 Temel Kriter: Kalite – Fiyat – Hız

Bir Defada Doğru Yapmanın ve Katma Değeri Olan Faaliyetlere Odaklanmanın Önemi

Müşteriler Ne Bekler? Müşteriler Neden Sizi Seçer ya da Neden Sizden Vazgeçerler?

Kişisel Hizmet Kalitesinin Önemi

İnsanlar DGÇG Bekler

Gülümsemenin Sırrı

Müşteri Odaklı Kurum Kültürü

 

KENDİMİZİ BİLMEK VE TAKIM OYUNU OYNAMAK

 

İnsan Nasıl Bir Varlıktır?

Biz Bilinci

Beynimiz Nasıl Çalışır?

Test: Kişilik Profili

Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz: Kalite Zincirinde İç Müşteri – Tedarikçi İlişkileri ve Dış Müşteriye Yansımaları

Video: Sadece Bir Diş...

Takım Oyunu: Kazan – Kazan

Video: Formanın Önündeki İsim

Kalitesiz Takımlarda Gözlenen Olumsuz Davranışlar ve Bunlarla Başa Çıkabilmek

Proaktif Yaklaşımla Sorumluluk Almak

 

KİŞİSEL HİZMET VE İLETİŞİM

 

Kişisel Hizmette İletişimin Önemi

Rol Oynama: Şu Japonlar

Müşteriyi Anlamak İçin Soru Sormak, Dinlemek ve Geribildirim Vermek

Söz Söyleme Sanatı: Kelimelerin Gücü

Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”

Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”

Takım Oyunu: “Kule’nin Gücü” Oyunu (Kalite zincirinde iletişimi başarmak)

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Test: Değişim Zor mudur?

Uygulama: Davranış Gelişim Hedefi Belirleyelim

Sontest

Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi

Eğitim Programını Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Kişisel kalitesini ve hizmet kalitesini artırarak müşteri mutluluğunu artırmak, müşteri bağlılığı yaratmak isteyen kurumların tüm çalışanları.

 

Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri:

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün x 7 saat). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler:

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

 

AISIN - 5