Operasyonel Liderlik

 

Bilgi Talep Et

Operasyonel Liderlik

 

Programın İş Sonuçlarına Faydaları:

 

Kurumlarda en önemli kaynağın “İnsan” olduğunun farkına varılmasıyla birlikte, yönetim de, insanların, insan tarafından, insanca ve insan için amaçlara doğru yöneltilme sanatı olarak tanımlanmaya başlamıştır.

 

Bu bağlamda öne çıkan yönetici yetkinlikleri:

Kendini Yönetmek

Takımını Yönetmek

İşi Yönetmek

Birlikte Çalışmayı, İşbirliğini Yönetmek

 

Bu çerçevede mavi yaka yöneticiler olarak bizlerden de, istenen sonuçları yakalamak / hedeflere ulaşmak ve sürdürebilirliği sağlamak için çalışanlarımıza önderlik ederek;

Yaptığımız işi öğretmemiz ve sürekli gelişmeye yönlendirmemiz,

Aralarında takım ruhu geliştirmemiz ve etkin ve adil bir iş bölümü yapabilmemiz, 

Etkili iletişim kurarak aralarındaki çatışmaları çözebilmemiz,

Ve motivasyonlarını yüksek tutmamız beklenmektedir.

 

Böylelikle yaptığı işi sahiplenen, karşılaştığı engelleri aşarak sonuca ulaşabilen, diğer bir deyişle  "Yetkin" ve “Bağlı” çalışanlardan oluşan takımlar yetiştirmek, ancak onların çözemedikleri problemleri çözmek için çaba göstermemiz beklenmektedir.

 

İşte bu program, bu yetkinlikleri etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazanmamızı / geliştirmemizi hem de kişisel gelişimimize destek olmak üzere hazırladığımız bütünsel bir programdır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

AÇILIŞ

 

Tanışma,  Takım Kurma Oyunu ve Öntest

 

DEĞİŞİME VE DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞINA BİR BAKIŞ

 

Asimov’dan Ders Almak

Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!

Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

Artık İstikrar Diye Bir şey Var mı? Neden Kaos Yönetimi?

Rekabet Edebilmek İçin Başarılması Gereken 3 Temel Kriter

Fark Yaratmak İçin 21. Yüzyıl Yönetim Anlayışında Neler Öne Çıktı?

Değer Yaratmak ve Inovasyon

Yarına Kimler Kalacak?

Yöneticinin Farkı: Model Olmak ve Proaktif Yaklaşımla Sorumluluk Almak 

 

OPERASYONEL LİDERLİK

 

Beyin Fırtınası: Yönetim Ne Demektir ve Yöneticiden Neler Beklenir? 

İnsan Yönetmeye Hazır mısınız? 

Günümüz Yöneticilerinden Neler Bekleniyor?

Operasyonel Liderliğin Farkı Ne?

Operasyon mu? Liderlik mi? Operasyonel Liderlik mi?

Örnek Olay: Yönetim Sanatı 

Yönetememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları

Yönetici Yetkinlikleri

Kendini Yönetmek

Takımını Yönetmek

İşi ve Kaynakları Yönetmek

Birlikte Çalışmayı, İşbirliğini Yönetmek

Çağdaş Yöneticilerden Beklenen 2 Temel Yetkinlik: Problem Çözmek ve Adam Yetiştirmek

Test: Değişim Zor mudur?

İnsan Yönetmeye Hazır mısını?

 

İNSAN DOĞASI VE DUYGUSAL ZEKA

 

İnsan Nasıl Bir Varlıktır?

Örnek Olay: “İnsan Düşüncelerinin ve Davranışlarının Karmaşıklığı, Düşüncelerimizi ve Davranışlarımızı Etkileyen Etmenler”

Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi

Duygusal Zeka ve Bileşenleri

Test: Benim Duygusal Yeterliğim

Beynimiz Nasıl Çalışıyor?

“BİZ” Bilinci

Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım

İnsanların Renkleri

Kendimizin ve Birbirimizin İhtiyaçlarını Anlamak

Proaktif Yaklaşımla Kendimizi Yönetme Sorumluluğunu Almak

Çalışanlarımızın İhtiyaçlarını ve Stres Altındaki Davranışlarını Tanımak Ne Kazandırır?

Uygulama: Farklı Kişilik Profillerinin İhtiyaçlarını Anlamak

Hangi Çalışana Nasıl Bir Liderlik?

Uygulamalar: Farklı Kişilik Profillerinin İhtiyaçlarına Uygun Liderlik

 

TAKIMI YÖNETMEK

 

Video: Balıklardan Ders Almak... 

Takım Oyunu: Kazan – Kazan Yaklaşımı

Takım Olmak Demek...

Videolar: Başarılı ve Başarısız Takımlardan Örnekler

“Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri

Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım Liderinin ve Üyelerin Sorumlulukları

Takımı Kurma – Takım Üyelerinin Seçimi

Takım Üyelerini Isındırmak, Farklılıkları Yönetmek

Değer ve Ölçüt Geliştirmek

Başarı Geldiğinde...

Sinerji - Kendi Kendini Yöneten Takım Olmak

Takım İçi İletişimi, İşbirliğini, Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik Uygulamalar

 

ZAMAN YÖNETİMİ

 

Zamanı Yönetmek Demek, Yaşamımızı Yönetmek Demek...

Test: Yaşamınızı Yönetmede Ne Kadar Başarılısınız?

Özdeğerlendirme: “Zamanı Etkili Kullanmada Ne Kadar Başarılısınız?”

Yaşamımızdaki Zaman Tuzakları ve Baş Etme Teknikleri

Zamanımızı / Kendimizi Yönetmeye Nereden Başlamalıyız?

Çok Çalışmak mı? Etkin / Değer Yaratan Çalışmak mı?

 

HEDEF BELİRLEMEK VE SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIM

 

Nereye Gideceğimizi Bilmezsek Bizi Oraya Hiçbir şey Götüremez

SMART Hedef Belirlemek

Öncelikleri ve Kaynakları Doğru Belirlemek

Takım Halinde Uygulama: Birlikte Hedeflerimizi, Önceliklerimizi ve Gerekli Kaynakları Belirleyelim - Çölde Yaşam Savaşı

 

ÖNEMLİ İŞLERE ÖNCELİK VEREREK PLANLAMA YAPMAK

 

Planlama ve Önemi

Planlama Türleri

PUKÖ Çevrimi ve Planlamanın Adımları

PERT Analizi ve GANTT Şeması

Önceliklerimizi Nasıl Belirlemeliyiz?: Acil İş mi, Önemli İş mi?

Kişisel Enerjimizin Yüksek Olduğu Zamanların Farkına Varmak

Takım Halinde Uygulama: “Kişisel Ajandamı / Takımımın Ajandasını Planlıyorum...”

Takip ve Sonuçlandırma: Hedef Odaklı Çalışmak, Planlanan İşlerin Sonuçlarını Değerlendirmek ve İyileştirme Yapmak

Zaman Tasarrufu Sağlayan Araçlardan Yararlanmak ve Alışkanlıkları Değiştirmek

Takım Oyunu: “Yeni Ürün Tasarımı”: Zaman Baskısı Altında Performans Gösterebilmek

 

GÖREV VERME VE DURUMSAL LİDERLİK

 

Test: “Liderlik Profilim”

Durumsal Liderlik ve Üyelerin Yetkinlik ve Motivasyon Düzeylerine Göre Etkili Lider Davranışları

Örnek Olay Çözümlemeleri: Hangi Çalışana, Ne Zaman, Nasıl Bir Liderlik?

 

ZOR DURUMLARDA DUYGULARIMIZI YÖNETMEK 

VE EMPATİK İLETİŞİM

 

Video: Yeni Arabam

Test: Öfkelenince Ben…

Zor Durumlarda Beynimiz Nasıl Çalışır? Neden Öfkeleniriz? Neden İçe Atarız?

Duygusal Uyanıklık Nedir? Nasıl Başarılabilir?

Test: “Varsayımlar”: Ne Kadar Araştırmacıyız ya da Ne Kadar Tahminlerimize Dayalı Hareket Ediyoruz?

Önce Davranışların Arka Planını Anla!

Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek

Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?

Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?

Zor Durumlarda Empatik İletişim ve “Şiddetsiz iletişim” Dilinin 4 adımını başarmak

Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”

Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”

Video: En Zor Durumda Bile Empatik İletişim Kurabilmek

 

GELİŞTİREN GERİBİLDİRİM, MOTİVASYON VE ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

 

Motivasyon Nedir? Nasıl Motive Edilir? Motivasyon Nasıl Kırılır?

Çalışan Bağlılığını Sağlayan Nedir?

Astlar Neler Bakar?: Yönetici – Çalışan İlişkilerinin Motivasyona ve Çalışan Bağlılığına Etkisi – Araştırma Sonuçları

Beni Neler Motive Eder?: Bir Uygulama ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Daha Yüksek Bir Ücret mi? Ödül mü? Değer Verilmek mi?

Motivasyonu ve Bağlılığı Artırmaya Yönelik Araçlardan Etkin Yararlanma Yolları

Neden Performans Değerlendiririz?

Performans Değerlendirme Nedir? Genel İlkeleri Nelerdir?

Performans Değerlendirmede Karşılaşılabilecek Problemler ve Üstesinden Gelebilmek

Geribildirimin Motivasyonda Önemi

Test: Jo – Harry Penceresi

Uygulama: Birbirimizi Nasıl Algılıyoruz?

Geribildirim Vermek ve Almak

Örnek Uygulamalar: Geliştiren Geribildirim Verme Uygulamaları

Kendimizi Motive Etmek...

Video: Liderin Motive Edici İletişimi

Uygulama: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

      Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek

Sontest

Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi

Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Mavi yaka yöneticiler ve yönetici adayları

 

 

Kurum içi programlarda, ihtiyaca göre seçilecek modüller bir araya getirilerek süre belirlenir.

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler:

 

Ayşe Demirbaş, Serdar Tan, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar.)

 

Kuruma Özel Eğitimler İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

 

AISIN - 1