Biz Bir Takımız (Çalışanlar İçin Takım Çalışması)

 

Bilgi Talep Et

 

Gerçek bir sinerji yaratmanın yolu, gerçek bir “BİZ” bilincinden geçmektedir. Takım çalışmasını tüm çalışanlarına sindiren bir işletmenin verimliliği, işletmede çalışan herkesin bireysel verimliliklerinin toplamından daha büyüktür. İşte bu eğitimle katılımcılar, “BİZ” bilinciyle çalışmanın keyfine varacaklar.

 

Bu program sonunda katılımcılar bir yandan eğlenip keyifli zaman geçirirken diğer yandan;

 

Kendilerini ve takım arkadaşlarını daha iyi tanıma ve özdeğerlendirme yapma olanağı bulacak, kendilerine, takım arkadaşlarına, şirketlerine ve hayata karşı bakış açılarını olumlu yönde değiştirecekler,

 

Kendilerini daha değerli hissedecek, özgüvenleri artacak; takım arkadaşlarına ve şirketlerine daha fazla değer vermeye ve daha fazla güvenmeye başlayacaklar,

 

Takımlarına, departmanlarına, şirketlerine karşı aidiyet duygularını geliştirecekler,

 

Daha yüksek performanslı bir takım olabilmek için gerekli özellikleri tanıyacak ve kendi takımlarında da bu özellikleri geliştirmek ve daha yüksek performanslı bir takım olma yönünde çaba göstermek için motivasyonlarını artıracaklar,

 

Ve sonuç olarak daha yüksek performanslı bir kurum olma çabalarına katkılarını artıracaklardır.

 

 

TANIŞMA

 

Tanışma, Öntest ve Takım Kurma Oyunu

 

1.BÖLÜM (Indoor)

 

Tanışma ve Program Akışının, Yöntemlerinin Paylaşımı

Ön Bilgilendirme 

Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller

Test:Nasıl Bir Takım Oyuncusuyum? - Kendimizi Tanıyalım

Takım Oyunu:Kazan – Kazan Yaklaşımı

Takım Olmak Demek...

Örnek Videolar:Yüksek Performanslı Takımlar

Güvenmek, Güvenilmek, İletişim ve Motivasyon

Takım Kurma Oyunu: “Biz Neyiz?” 

 

DİNLENME

 

2.BÖLÜM (Indoor/Outdoor)

 

Takım İçi İletişimi, İşbirliğini, Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik Takım Oyunları

 

YEMEK MOLASI

 

3. BÖLÜM (Indoor/Outdoor)

 

Katılımcıların takım halinde, verilen hedef doğrultusunda, verilen malzemelerle, takım içindeki farklı fikirleri müzakere edip anlaşmaya varmalarını gerektirecek, birlikte tasarım ve üretim yapmalarına yönelik uygulamalar.

 

DİNLENME

 

4. BÖLÜM (Outdoor)

 

Katılımcıların takım halinde, verilen hedef doğrultusunda, verilen malzemelerle, takım içindeki farklı fikirleri müzakere edip anlaşmaya varmalarını gerektirecek, birlikte tasarım ve üretim yapmalarına yönelik uygulamalar.

 

DİNLENME

 

5. BÖLÜM (Indoor)

 

Video Kayıtlarının İzlenmesi 

Anket: Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde? - Takımların Oyunlarda Gösterdikleri Performansla İlgili Değerlendirmeler ve Geribildirimler

Programın Değerlendirmesi 

Sertifikaların Dağıtımı ve Kapanış

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Test:Değişim Zor mudur?

Uygulama:Davranış Gelişim Hedefi Belirleyelim

Sontest

Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi

 

Eğitim Programını Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

 

Çalışanlarında takım ruhu yaratmak isteyen işletmelerin tüm çalışanları.

 

Eğitimin Süresi

 

Eğitim programının bir grup için süresi 7 saattir (1 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Serdar Tan (Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimeri İçin Önemli

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

 

 

STM A.Ş. - 3