Mağazacılıkta Görsel Tasarım, Tanzim ve Teşhir - Görsel Mağazacılık -

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Bu program sonunda katılımcılar, mağazacılıkta etkili görsel tasarım, tanzim ve teşhirin ilke ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak ve bu bilgilerden satışta daha etkin yararlanmanın yollarını keşfedeceklerdir.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

HİZMET SEKTÖRÜNE VE MAĞAZACILIĞA GENEL BAKIŞ
 
 • Hizmet Sektörünün Özellikleri Ve Hizmet Üretmek İle Ürün Üretmek Arasındaki Farklar
 • Perakendeciliğin Gelişimi Ve Perakende Satış Mağazalarının Tipleri
 • Mağazacılık Ve Özellikleri
 • Mağazacılıkta Hizmetin İki Boyutu
 • Müşteriye Ve Hizmete Bakış Açısında Gözlenen Değişmeler 
 • 21. Yüzyılda Hizmet Ve Geleceğin Şirketlerine Yönelik Yaklaşımlar
 
MÜŞTERİ ODAKLI HİZMETİ BAŞARMAK
 
 • Neden Müşteri Odaklılık?
 • Müşteri Mutluluğunun Önemi Nedir? Bir Müşteri Kazanmanın Ya Da Kaybetmenin Bir Kuruma Ve O Kurumun Çalışanlarına Etkileri Nelerdir?
 • İnsanları Satın Almaya Yönelten Davranışlar Ve Çeşitliliği 
 • Müşterilerin Satın Aldıkları Üründen / Hizmetten Bekledikleri Fayda Ve Çeşitliliği
 • Kalite Kavramı Ve Hizmette Kaliteyi Belirleyen Boyutlar
 
MAĞAZACILIKTA GÖRSEL TASARIM, TANZİM VE TEŞHİR
 
 • Görsel Tasarımın İlkeleri 
 • Renklerin, Şekillerin ve Büyüklüklerin Görsel Tasarımında İncelikler
 • Görsel Tasarımda Dikkat Çekiciliği ve Albeniyi Artıran Faktörler
 • Tanzimin İlkeleri
 • Mağazacılıkta Ürünlerin Reyonlarda, Raflarda ve Vitrinde Doğru Sergilenmesine Yönelik Tasarım İlkeleri ve Tüketicinin Satın alma Davranışlarına Etkisi
 • Mağazacılıkta Alan ve Raf Yönetimi
* Satış Rakamlarına, Kar Marjına ve Stratejik Amaçlara Göre Alan ve Raf Yönetimi
 • Dünyadan ve Türkiye’den Uygulama Örnekleri
 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Mağazacılık sektöründe yer alan işletmelerin tüm satış ekibi ve yöneticileri.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr