Mağazacılıkta Mükemmel Hizmet, Profesyonel Satış ve Müşteri İlişkileri

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • Hizmet sektörünün ve mağazacılığın özellikleri, hizmette ve müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin mağazacılık anlayışı hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar,
 • Müşteri odaklılığın ve müşterileri mutlu etmenin, kurumları ve kendileri için  ne denli önemli olduğunun farkına varacaklar,
 • Kalite ve hizmette kaliteyi belirleyen boyutlar hakkında bilgi sahibi olacak, mağazacılıkta kaliteli hizmet üretme konusunda olumlu tutum geliştirecekler,
 • İletişim ve müşteri ilişkileri dinamikleri, prensipleri ve teknikleri konusunda kapsamlı bilgi edinecekler,
 • Kendi kurdukları iletişim ve müşteri ilişkileri hakkında özdeğerleme yaparak geliştirme yönünde olumlu tutum oluşturabilecekler,
 • Mağazacılıkta satış yapmanın etkili ve garantili yöntemleri hakkında bilgi altyapısını oluşturarak uygulamalarla destekleme ve yüksek verim ve gelire dönüştürme olanağı bulacaklar,
 • Mağazacılıkta etkili görsel tasarım, tanzim ve teşhirin ilke ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak ve bu bilgilerden satışta daha etkin yararlanmanın yollarını keşfedecekler,
 • Ve satışta, müşteri bağlılığı yaratmada bir rekabet avantajına dönüştürmeyi sağlayacak altın önerilere ulaşabilecekler.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA
 
 
MAĞAZACILIĞA GENEL BAKIŞ
 
 • Hizmet Sektörünün Özellikleri Ve Hizmet Üretmek İle Ürün Üretmek Arasındaki Farklar
 • Perakendeciliğin Gelişimi Ve Perakende Satış Mağazalarının Tipleri
 • Mağazacılık Ve Özellikleri
 • Mağazacılıkta Hizmetin İki Boyutu
 • Müşteriye Ve Hizmete Bakış Açısında Gözlenen Değişmeler 
 • 21. Yüzyılda Hizmet Ve Geleceğin Şirketlerine Yönelik Yaklaşımlar
 
MÜŞTERİ ODAKLI HİZMETİ BAŞARMAK
 
 • Neden Müşteri Odaklılık?
 • Müşteri Mutluluğunun Önemi Nedir? Bir Müşteri Kazanmanın Ya Da Kaybetmenin Bir Kuruma Ve O Kurumun Çalışanlarına Etkileri Nelerdir?
 • İnsanları Satın Almaya Yönelten Davranışlar Ve Çeşitliliği 
 • Müşterilerin Satın Aldıkları Üründen / Hizmetten Bekledikleri Fayda Ve Çeşitliliği
 • Kalite Kavramı Ve Hizmette Kaliteyi Belirleyen Boyutlar
 
MAĞAZACILIKTA SATIŞ DANIŞMANLIĞI
 
 • Satış Nedir? Ne Değildir?
 • Mağazacılıkta Satışın Temel Ögeleri
 • Danışman, Problem Çözücü ve Profesyonel Ortak Olmak
 • Mağazacılıkta Satış Danışmanlığının Gerektirdiği Temel Beceriler
 • Test: Satış Becerilerim Özdeğerlendirme
 
MÜŞTERİ PSİKOLOJİSİ VE  İNSANI TANIMAK, ANLAMAK
 
 • Örnek Olay Analizi: İnsan Düşüncelerinin ve Davranışlarının Karmaşıklığı, Düşüncelerimizi ve Davranışlarımızı Etkileyen Etmenler
 • İnsanların Düşüncelerini, Davranışlarımızı Ve İletişim Biçimlerini Etkileyen Etmenler
 • Kişiliğin, Düşünceler, Davranışlar ve İletişimler Üzerindeki Etkisi
 • Müşterilerin Psikolojik Profilleri ve Farklı Müşteri Tipleri Karşısında Uygun Yaklaşımlar
 
MAĞAZACILIKTA PROFESYONEL SATIŞ İÇİN PROFESYONEL İLETİŞİM 
 
 • Mağazacılıkta Müşterilerle İletişimi Belirleyen Boyutlar
 • Sözlü İletişim: Doğru, Güzel Ve Etkileyici Konuşma
 • İhtiyacı Anlamak İçin Dinleme Becerileri Geliştirme
 • Empatiyi Başarmak
 • Beden Dilimizi Etkili Yönetmek
 • Farklı Müşteri Profilleriyle Profesyonel İletişime Yönelik Yaklaşım Biçimleri
 
 
SATIŞ SÜRECİ
 
 • Satış İçin Hazırlık ve Planlama

* Ürün – Hizmet Bilgisi

* Müşteriyi Tanımak

* Pazarı ve Rakipleri Tanımak

* Şirketimizi ve Müşteriyle İlişkileri Tanımak 

* Hedef Belirlemek

 • Satış Görüşmesi Süreci

* Satışta 4 Önemli Faktör: Dikkat, İlgi, İstek, Eylem

* Açılış Teknikleri ve İlk İzlenimde Önemli Noktalar

* Müşteriyle Aktif Buluşmak Ve Doğru Sorular Sorarak İsteğini Anlamak

* Soru Sorma Amaçları ve Teknikleri

* Açık ve Kapalı Sondaj

* Ürünün Bilgisi ve Etkileyici Ürün Sunumu: Müşterinin Tüm Duyularına Hitap Etmek

* Faydaların Satışı ve Müşteri İçin Değer Yaratmak

* Fiyatı Sunmak

* Müşteri İtirazları ve İtirazları Satışa Dönüştürmek İçin İpuçları 

* Satın Alma Sinyalleri

* Müşteriyi ve Kararını Destekleme

* Satışı Kapatmak

* İlave Satış Yapma Teknikleri

* Zor Durumlarla Başa Çıkabilmek

* Müşteriden Ayrılmak

* Müşteriyle Yeniden Karşılaşmak Ve Müşteriyi Hatırlamak

 • Değerlendirme

* Satış Sonrası İzleme ve Satış Sonrası Hizmetler

* Rol Oynama: Satış Görüşmesi Uygulamaları

 
MAĞAZACILIKTA GÖRSEL TASARIM, TANZİM VE TEŞHİR
 
 • Görsel Tasarımın İlkeleri 
 • Renklerin, Şekillerin ve Büyüklüklerin Görsel Tasarımında İncelikler
 • Görsel Tasarımda Dikkat Çekiciliği ve Albeniyi Artıran Faktörler
 • Tanzimin İlkeleri
 • Mağazacılıkta Ürünlerin Reyonlarda, Raflarda ve Vitrinde Doğru Sergilenmesine Yönelik Tasarım İlkeleri
 
SONUÇ 
 
Müşteri Bağlılığı Yaratmak Ve Rekabet Avantajları Yakalamak İçin Altın Kurallar
 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Mağazacılık sektöründe yer alan işletmelerin tüm satış ekibi ve yöneticileri.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr 

BEĞENDİK - 2015