Satış Becerileri Geliştirme

 

Bilgi Talep Et


Programın İş Sonuçlarına Faydaları   Bilindiği gibi, hizmet sektörünün biçiminde ve niteliklerindeki değişimle birlikte, geleneksel satıcılık anlayışı da yerini profesyonel bir bakış açısına bırakmış, müşteri profilindeki ve beklentilerindeki ...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Bilindiği gibi, hizmet sektörünün biçiminde ve niteliklerindeki değişimle birlikte, geleneksel satıcılık anlayışı da yerini profesyonel bir bakış açısına bırakmış, müşteri profilindeki ve beklentilerindeki ...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Çağdaş kitle iletişim araçlarının sağladığı pek çok olanağa rağmen, iletişim alternatiflerinden telefonla ve yüzyüze iletişim, müşteriler tarafından hala en fazla tercih edilen yöntemler. Telefo...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   “Çoklu Zeka Yaklaşımı İle Satış Becerilerimi Geliştiriyorum” Programı, “Çoklu Zeka” nın, satıcılık becerilerine etkisini öğrenmek ve öğrenen, araştıran, düşünen, tartışan, yaratan, &...


devamıProgramın İş Sonuçlarına Faydaları   Satış ve pazarlama çalışanlarının yönetim becerilerini geliştirerek onlara takımlarını daha etkin hale getirecek liderlik özelliklerini kazandırarak, takımın farklı koşularda, uygun davranışları zamanında uygulayabilec...


devamıBilgi Talep Et