Profesyonel Satış Becerilerimi Geliştiriyorum

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Bilindiği gibi, hizmet sektörünün biçiminde ve niteliklerindeki değişimle birlikte, geleneksel satıcılık anlayışı da yerini profesyonel bir bakış açısına bırakmış, müşteri profilindeki ve beklentilerindeki farklılaşmalar da “Kişisel Hizmet” denilen insana dayalı hizmeti ön plana çıkarmıştır. İşte bu eğitim de, bu anlayışla birlikte değişen satış tekniklerini ve profesyonel satış danışmanlığını tartışarak, katılımcılara yine müşteri odaklı satış becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • Hızla değişen yaşam ve iş dünyası koşullarında müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin şirketlerindeki bakış açısı hakkında bilgi sahibi olarak kendi rollerini ve bakış açılarını yeniden yapılandırabilecekler,
 • Müşteri mutluluğunun, kurumları ve kendileri için ne denli önemli olduğunun farkına varacaklar ve müşteri mutluluğunun temel ilkeleri konusunda bütünsel bir bakış açısı geliştirecekler,
 • Kalite ve hizmette kaliteyi belirleyen boyutlar hakkında bilgi sahibi olacak, kaliteli hizmet üretme konusunda olumlu tutum geliştirecekler,
 • Zamanı etkin kullanma amacıyla planlama becerilerini geliştirecekler ve satış görüşmelerine yönelik daha etkili zaman planlaması yapabilecekler,
 • Satış sürecinde sonuç odaklı hareket etme becerilerini geliştirecekler,
 • Kendi kurdukları müşteri ilişkileri ve yaşadıkları satış süreçleri hakkında özdeğerleme yaparak geliştirme yönünde olumlu tutum oluşturabilecekler,
 • Farklı müşterilerle yaşadıkları satışı kapatmalarını engelleyen itirazları ve zor durumları analiz ederek bunların üstesinden gelme becerisi kazanacaklar,
 • Ve müşteri bağlılığı yaratmayı sağlayacak altın önerilere ulaşabilecekler.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA
 
 
MÜŞTERİ MUTLULUĞU 
 
 • 21. Yüzyılda Dünyadaki Yeni Ekonomik Düzenin Müşteriye Bakış Açısına, Pazarlama ve Satış Stratejilerine Yansımaları
 • Müşteri İçin Değer Yaratmak
 • Müşteriler Mutlu Olmadıkları Zaman Neler Yaparlar?
 • Bir Müşteriyi Kazanmanın ya da Kaybetmenin Bir Kuruma ve O Kurumun Çalışanlarına Etkileri Nelerdir?
 • İnsanlar Neden Satın Alırlar? İhtiyaç – Fayda – Kalite Bileşkesi
 • Müşteriler Sizden Neden Vazgeçer?
 • Müşteri Mutluluğunu Sağlamak İçin “İyi Ürün” Yetmez, “İyi Hizmet” de Gerekir
 • Hizmetin İki Boyutu ve Kişisel Hizmetin Önemi 
 • Müşteri İlişkilerimizi Geliştirmek İçin...
 • Müşteri İlişkileri ve İlişkisel Pazarlama’da Önemli Noktalar
 • Örnek Olay: “Gülümseyin, Sahnedesiniz”
 
SATIŞ DANIŞMANLIĞI 
 
 • Satış Nedir? Ne Değildir?
 • Satışın Temel Ögeleri
 • Mükemmel Satıcılar…: Danışman, Problem Çözücü ve Profesyonel Ortak Olmak
 • Profesyonellik Nedir? Profesyonel Kimdir?
 • Neden Bireysel Kalitemi Yönetmeli ve Neden Başarılı Olmalıyım?
 • Kalitesiz Davranışlar
 • Profesyonellikte Müşterilerle Samimiyetin Ölçüsü Ne Olmalı?
 • Hiç Kimseyi Değiştiremeyiz, Değiştirebileceğimiz Tek Kişi Kendimiziz
 • Proaktif Yaklaşımla Sorumluluk Almak
 • Örnek Olay: Yaptığınız İşe İmzanızı Atın
 • Danışmanlık İlişkisinin Özellikleri
 • Satış Danışmanlığında Başarı İçin Gereken Beceriler
 • Testler: “Satış Becerilerim Özdeğerlendirme” ve “Satış Yaklaşımı Analizi”
 
SATIŞTA ZAMAN YÖNETİMİ
 
 • Zaman ve Zaman Yönetimi Kavramları
 • Zamanı Yönetmek Demek, Yaşamımızı Yönetmek Demek...
 • Test: Yaşamınızı Yönetmede Ne Kadar Başarılısınız?
 • Özdeğerlendirme: “Zamanı Etkili Kullanmada Ne Kadar Başarılısınız?”
 • Yaşamımızdaki Zaman Tuzakları ve Baş Etme Teknikleri
 • Zamanı / Kendimizi Yönetmeye Nereden Başlamalıyız?
 
HEDEF BELİRLEMEK VE SONUCA YÖNELİK HAREKET
 
 • Nereye Gideceğimizi Bilmezsek Bizi Oraya Hiçbir Şey Götüremez
 • SMART Hedef Belirlemek
 • Öncelikleri Doğru Belirlemek
 • Kaynakları Etkili Yönetmek
 • Örnek Uygulama: Birlikte Hedeflerimizi, Önceliklerimizi ve Gerekli Kaynakları Belirleyelim
 • Takım Oyunu: Çölde Yaşam Savaşı
 • Satış İçin Hazırlık: Her Türlü Bilgiye Sahip Olmak ve Sonuç Odaklı Yaklaşım
* Ürün – Hizmet Bilgisi
* Müşteriyi Tanımak
* Pazarı ve Rakipleri Tanımak
* Şirketimizi ve Müşteriyle İlişkileri Tanımak 
* Hedef Belirlemek
 
ÖNCELİKLERE GÖRE KİŞİSEL VE KURUMSAL AJANDA YÖNETİMİ
 
 • Planlama ve Önemi
 • PUKÖ Çevrimi ve Planlamanın Adımları
 • Önceliklerimizi Nasıl Belirlemeliyiz?: Acil İş mi, Önemli İş mi?
 • Kişisel Enerjimizin Yüksek Olduğu Zamanların Farkına Varmak
 • Takım Oyunu: “Kişisel Ajandamı / Takımımın Ajandasını Planlıyorum...”
 • Takip ve Sonuçlandırma: Hedef Odaklı Çalışmak, Planlanan İşlerin Sonuçlarını Değerlendirmek ve İyileştirme Yapmak
 • Zaman Tasarrufu Sağlayan Araçlardan Yararlanmak ve Alışkanlıkları Değiştirmek
 
SATIŞ SÜRECİ 
 
 • Satışta 4 Önemli Faktör: Dikkat, İlgi, İstek, Eylem
 • Takım Oyunu: “Tuhaf Çarşı”
 • Satış Görüşmesi Süreci
* Ziyaret İçin Ön Görüşme
* Açılış Teknikleri ve İlk İzlenimde Önemli Noktalar
* Müşterinin İsteğini / İhtiyacını Anlamak 
* Soru Sorma Amaçları ve Teknikleri: Açık ve Kapalı Sondaj
* Müşterilerin Psikolojik Profilleri ve Farklı Müşteri Tipleri Karşısında Uygun Yaklaşımlar
* Ürünün – Hizmetin Etkileyici Sunumu: Müşterinin Tüm Duyularına Hitap Etmek
* Faydaların Satışı ve Müşteri İçin Değer Yaratmak
* İtiraz Türleri ve İtirazları Satışa Dönüştürmek İçin İpuçları
* Zor Durumlarla Başa Çıkabilmek
* Satın Alma Sinyalleri
* Müşteriyi ve Kararını Destekleme
* Satışı Kapatmak
* İlave Satış Yapma Teknikleri
* Satışta Başarısızlığın 5 Temel Nedeni
 • Video’lu Rol Oynama: Satış Görüşmesi Uygulamaları (Katılımcılarla Yapılacak Satış Görüşmesi Uygulamaları Videoya Kaydedilecek, İzlenerek Geribildirimler Verilecektir)
 • Takım Oyunu: “Fikir Satmak”
 • Değerlendirme
* Satış Sonrası İzleme ve Satış Sonrası Hizmetler
* Egzersizler: “Ben Ne Yapabilirim?”

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Satış yöneticileri ve müşteriyle iletişime geçen tüm satış personeli.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 21 saattir (3 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr 

WAVİN PİLSA-ARALIK 2016