Profesyonel Satış Becerilerimi Geliştiriyorum

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Bilindiği gibi, hizmet sektörünün biçiminde ve niteliklerindeki değişimle birlikte, geleneksel satıcılık anlayışı da yerini profesyonel bir bakış açısına bırakmış, müşteri profilindeki ve beklentilerindeki farklılaşmalar da “Kişisel Hizmet” denilen insana dayalı hizmeti ön plana çıkarmıştır. İşte bu eğitim de, bu anlayışla birlikte değişen satış tekniklerini ve profesyonel satış danışmanlığını tartışarak, katılımcılara yine müşteri odaklı satış becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

  • Hızla değişen yaşam ve iş dünyası koşullarında müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin şirketlerindeki bakış açısı hakkında bilgi sahibi olarak kendi rollerini ve bakış açılarını yeniden yapılandırabilecekler,
  • Müşteri mutluluğunun, kurumları ve kendileri için ne denli önemli olduğunun farkına varacaklar ve müşteri mutluluğunun temel ilkeleri konusunda bütünsel bir bakış açısı geliştirecekler,
  • Kalite ve hizmette kaliteyi belirleyen boyutlar hakkında bilgi sahibi olacak, kaliteli hizmet üretme konusunda olumlu tutum geliştirecekler,
  • Zamanı etkin kullanma amacıyla planlama becerilerini geliştirecekler ve satış görüşmelerine yönelik daha etkili zaman planlaması yapabilecekler,
  • Satış sürecinde sonuç odaklı hareket etme becerilerini geliştirecekler,
  • Kendi kurdukları müşteri ilişkileri ve yaşadıkları satış süreçleri hakkında özdeğerleme yaparak geliştirme yönünde olumlu tutum oluşturabilecekler,
  • Farklı müşterilerle yaşadıkları satışı kapatmalarını engelleyen itirazları ve zor durumları analiz ederek bunların üstesinden gelme becerisi kazanacaklar,
  • Ve müşteri bağlılığı yaratmayı sağlayacak altın önerilere ulaşabilecekler.

 

Neler Paylaşacağız?

 

► TANIŞMA

 

► MÜŞTERİ MUTLULUĞU

 

► SATIŞ DANIŞMANLIĞI

 

► SATIŞTA ZAMAN YÖNETİMİ

 

► HEDEF BELİRLEMEK VE SONUCA YÖNELİK HAREKET

 

► ÖNCELİKLERE GÖRE KİŞİSEL VE KURUMSAL AJANDA YÖNETİMİ

 

► SATIŞ SÜRECİ

 

►DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Kimler Katılmalı?

 

Satış yöneticileri ve müşteriyle iletişime geçen tüm satış personeli.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 21 saattir (3 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr 

 

 

WAVİN PİLSA-ARALIK 2016