Telefonla Satış Becerilerimi Geliştiriyorum

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Çağdaş kitle iletişim araçlarının sağladığı pek çok olanağa rağmen, iletişim alternatiflerinden telefonla ve yüzyüze iletişim, müşteriler tarafından hala en fazla tercih edilen yöntemler. Telefonla satışta da satış personelinin profesyonelliği ve kişisel hizmet kalitesi, kurumun ve sunulan ürünün / hizmetin kalitesi hakkında müşterilere bir fikir veriyor; satış personelinin kişisel hizmet kalitesi ve satış becerileri yüksekse, ürünün / hizmetin satış olasılığı  artıyor, düşükse de azalıyor. “ Telefonla Satış Becerilerimi Geliştiriyorum” eğitimi,  müşterilerle telefonla iletişime geçen satış personelinin, bu becerilerini geliştirmeyi hedefleyerek hazırlanmış etkileşimli bir programdır.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

  • Hizmet sektörü ve hizmette kalite konusunda bilgi sahibi olacak ve kaliteli hizmet üretme konusunda olumlu tutum geliştirecekler,
  • Telefonla iletişimin temel ilkeleri konusunda bütünsel bir bakış açısı geliştirecek, uygulamalarla doğru, güzel ve etkileyici konuşma yapma, dinleme ve soru sorma becerilerini geliştirme olanağı bulacaklar,
  • Telefonla satış yapmanın etkili ve garantili yöntemleri hakkında bilgi altyapısını oluşturarak uygulamalarla desteleme ve düşük maliyetli bu satış yöntemini yüksek verim ve gelire dönüştürme olanağı bulacaklar,
  • Ve telefonla satışı, müşteri bağlılığı yaratmada bir rekabet avantajına dönüştürmeyi sağlayacak altın önerilere ulaşabilecekler.

 

Neler Paylaşacağız?

 

► TANIŞMA

 

► MÜŞTERİ MUTLULUĞU

 

► SATIŞ DANIŞMANLIĞI

 

► TELEFONLA SATIŞ

 

► DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Kimler Katılmalı?

 

Müşterilerle telefonla iletişime geçen tüm satış personeli ve yöneticileri.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr