Telefonla Satış Becerilerimi Geliştiriyorum

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Çağdaş kitle iletişim araçlarının sağladığı pek çok olanağa rağmen, iletişim alternatiflerinden telefonla ve yüzyüze iletişim, müşteriler tarafından hala en fazla tercih edilen yöntemler. Telefonla satışta da satış personelinin profesyonelliği ve kişisel hizmet kalitesi, kurumun ve sunulan ürünün / hizmetin kalitesi hakkında müşterilere bir fikir veriyor; satış personelinin kişisel hizmet kalitesi ve satış becerileri yüksekse, ürünün / hizmetin satış olasılığı  artıyor, düşükse de azalıyor. “ Telefonla Satış Becerilerimi Geliştiriyorum” eğitimi,  müşterilerle telefonla iletişime geçen satış personelinin, bu becerilerini geliştirmeyi hedefleyerek hazırlanmış etkileşimli bir programdır.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

 

 • Hizmet sektörü ve hizmette kalite konusunda bilgi sahibi olacak ve kaliteli hizmet üretme konusunda olumlu tutum geliştirecekler,
 • Telefonla iletişimin temel ilkeleri konusunda bütünsel bir bakış açısı geliştirecek, uygulamalarla doğru, güzel ve etkileyici konuşma yapma, dinleme ve soru sorma becerilerini geliştirme olanağı bulacaklar,
 • Telefonla satış yapmanın etkili ve garantili yöntemleri hakkında bilgi altyapısını oluşturarak uygulamalarla desteleme ve düşük maliyetli bu satış yöntemini yüksek verim ve gelire dönüştürme olanağı bulacaklar,
 • Ve telefonla satışı, müşteri bağlılığı yaratmada bir rekabet avantajına dönüştürmeyi sağlayacak altın önerilere ulaşabilecekler.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA
 
 
MÜŞTERİ MUTLULUĞU 
 
 • Örnek Olay: “İşimiz İnsanları Mutlu Etmek”
 • 21. Yüzyılda Dünyadaki Yeni Ekonomik Düzenin Müşteriye Bakış Açısına, Pazarlama ve Satış Stratejilerine Yansımaları
 • Örnek Olay: “Fark Yaratın”
 • İnsanlar Neden Satın Alırlar? İhtiyaç – Fayda – Kalite Bileşkesi
 • Müşteri İçin Değer Yaratmak
 • Müşteri Mutluluğunun Önemi Nedir?
 • Müşteriler Mutlu Olmadıkları Zaman Neler Yaparlar?
 • Bir Müşteriyi Kazanmanın ya da Kaybetmenin Bir Kuruma ve O Kurumun Çalışanlarına Etkileri Nelerdir?
 • Müşterilerinizin Mutlu Olduklarından Emin Misiniz?
 • Müşteriler Sizden Neden Vazgeçer?
 • Müşteri Mutluluğunu Sağlamak İçin “İyi Ürün” Yetmez, “İyi Hizmet” de Gerekir
 • Hizmetin Özellikleri ve Hizmet Üretmek İle Ürün Üretmek Arasındaki Farklar
 • Grup Çalışması: “Müşteriler Ne Bekler?”
 • Hizmetin İki Boyutu: Teknik ve Kişisel Hizmet
 • Kişisel Hizmetin Önemi ve Özellikleri
 • Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörler
 • Örnek Olay: “Uzman Gözüyle Hizmet Kalitesi”
 • Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz: Kalite Zincirinde İç Müşteri – Tedarikçi İlişkileri ve Dış Müşteriye Yansımaları
 • Grup Çalışması: “Müşteri İlişkilerimizi Geliştirmek İçin...”
 • Müşteri İlişkileri ve İlişkisel Pazarlama’da Önemli Noktalar
 • Satış, Pazarlama ve Müşteri İlişkilerinde Toplam Kalite Yönetimi
 • Örnek Olay: “Gülümseyin, Sahnedesiniz”
 • Müşteri Sadakati Yaratmak ve Rekabet Avantajları Yakalamak İçin Altın Kurallar
 
SATIŞ DANIŞMANLIĞI 
 
 • Satış Nedir? Ne Değildir?
 • Satışın Pazarlamadaki Yeri ve Önemi
 • Satışın Temel Ögeleri
 • Grup Çalışması: “Mükemmel Satıcılar”
 • Danışman, Problem Çözücü ve Profesyonel Ortak Olmak
 • Danışmanlık İlişkisinin Özellikleri
 • Mesleğin Avantajları ve Bireysel Gelişime Katkıları
 • Mesleğin Zorlukları ve Zorluklarla Başa Çıkabilme Yolları
 • Satış Danışmanlığı İçin Gereken Temel Beceriler
 • Test: Satış Becerilerim Özdeğerlendirme
 • Test: Satış Yaklaşımı Analizi
 
TELEFONLA SATIŞ 
 
 • Telefonla Satışın Özellikleri ve Farklılıkları
 • Telefonda Konuşma Davranışının Önemi ve Boyutları
 • Müşteriyi Telefonda Karşılamak ve Kurumu Temsil Etmek
 • Telefon Konuşmamızla Karşımızdaki Kişiyi Etki Alanımıza Almak, Güven Kazanmak ve Bizi Dinlemeye İkna Etmek
 • Olumsuz Duyguları Telefona Taşımamak
 • Uygun Zamanda Aramak
 • Telefon Kayıtlarının Tutulması: Mesajların Doğru Alınması ve İletilmesi
 • Telefonu Yönlendirme, Beklemeye Alma
 • Telefonla Satışta Özel Durumlar
 • Telefonda İtirazları Karşılama
 • Uygulamalar: Telefonla Satış Uygulamaları Gerçekleştirilir

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Müşterilerle telefonla iletişime geçen tüm satış personeli ve yöneticileri.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr