EĞİTİM ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUM (ONLINE)

 

Bilgi Talep Et

Onlne Eğitim Etkinliğini Değerlendiriyorum

 

Neler Paylaşacağız?

AÇILIŞ

İNTERAKTİF MODEL VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Eğitim Sistemli Bir Süreçtir
Caffarella’nın İnteraktif Modeli
Eğitim İhtiyacı ve Öğrenme Hedefi İlişkisi
Öğrenme Hedeflerinin Eğitimdeki Yeri
Doğru Ölçebilmek İçin, Öğrenme Hedefini Doğru Tanımlamak Gerek
Doğru Öğrenme Hedefi Nasıl Olur?
Ölçme Nedir? Değerlendirme Nedir?
Eğitimde Ölçme Nedir?
Eğitimlerin Etkinliğini Ölçmek ve Değerlendirmekten Ne Anlamalıyız?
Ölçmenin 4 Aşaması ve 2 Türü
Ölçek ve Ölçek Çeşitleri
Ölçmede Hata, Hata Kaynakları, Türleri ve Alınması Gereken Önlemler
Ölçme Araçlarının Taşıması Gereken Nitelikler
Ölçüt Nedir? Değerlendirmedeki Önemi Nedir?
Amacına Göre Değerlendirme Türleri

EĞİTİM ETKİNLİĞİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MODELLERİ

Yetkinliklere Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Süreci ve Adımları
Neden Ölçme ve Değerlendirme Yaparız?
Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesinde Tarihsel Süreç
Eğitim Etkinliğini Ölçme ve Değerlendirme Modelleri
Kaufman ve CIIP Modelleri
Kirkpatrick – Phillips Modeli: Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesinde 5 Seviye
Eğitim Programının ve Süreçlerin Başarısının Değerlendirilmesi
Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Çeşitleri ve Amaca Uygun Aracın Seçimi
Ölçme Aracı Hazırlamak
Eğitim Etkinliğini Değerlendirmede Veri Toplama Araçları
Eğitim Etkinliğini Değerlendirmede Karşılaşan Problemler

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

Kimler Katılmalı?

Yetişkin eğitimi alanında yer alan herkes

Süre ve Katılımcı Sayısı

Süre: 4 saat (1 gün x 40 dk  x 6 oturum ya da 3 gün x 40 dk x 2 oturum)
 

Katılımcı Sayısı: Programın etkileşimli bir paylaşım olmasını sağlamak için 10 kişi ile sınırlandırılmıştır.

 

“Kuruma Özel Programlar” ın içeriklerini, sürelerini ve uygulama koşullarını, kurumun ve katılımcı grubun ihtiyaçlarına ve koşullarına göre yeniden tasarlayarak uyguluyoruz.