İLETİŞİM YOLUYLA ETKİLİ LİDERLİK VE BAĞ KURMAK (ONLINE)

 

Bilgi Talep Et

Online İletişim Yoluyla Etkili Liderlik

 

Neler Paylaşacağız?


LİDER YÖNETİCİLİKTE İLETİŞİM

Lider Yöneticilik Sanatı

Liderlik Edememe Hastalığının Belirtileri

21. Yüzyılda Liderlik Anlayışı

Lider Yöneticilikte İletişim Neden Önemlidir?

Lider Yöneticiliğin Gerektirdiği İletişim Yetkinlikleri

Bağ Kurmak Ne Demek?

Model Olmak ve Proaktif Yaklaşımla Sorumluluk Almak



KENDİMİZİ VE EKİP ÜYELERİMİZİ TANIMAK

İnsan Nasıl Bir Varlıktır?

Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi

Duygusal Zeka ve Bileşenleri

Benim Duygusal Yeterliğim

Beynimiz Nasıl Çalışıyor?

Biz Bilinci

Kişiliğimizi Neler Belirler?

Kendimizi Tanıyalım

Hepimiz Farklıyız: İnsanların Renkleri


İLETİŞİM ÇATIŞMALARI VE EMPATİK İLETİŞİM

Neden Çatışma Yaşarız?

Çatışmaya Neden Olan Kalıplaşmış Düşünceler

Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak

Başkalarını Suçlamadan Önce Durumu Anlamak Gerek

Problemler Üzerinde Değil Ortak Çözüm Üzerinde Durmak

İhtiyaçlar ve Mutluluk İlişkisi

Kendimizin ve Birbirimizin İhtiyaçlarını Anlamak

İhtiyaçlarımız Karşılanmazsa Ne Olur?

Empati Gerçekten Nedir?

Bizi Neler Mutlu Eder ya da Neler Stres Yaratır?

Çalışanlarımızın İhtiyaçlarını ve Stres Altındaki Davranışlarını Tanımak Ne Kazandırır?

Hangi Çalışana Nasıl Bir İletişim ve Nasıl Bir Liderlik?

DUYGULARIMIZI YÖNETMEK VE AÇIK İLETİŞİM

Zor Durumlarda Beynimiz Nasıl Çalışır? Neden Öfkeleniriz? Neden İçe Atarız?

Duygusal Uyanıklık Nedir? Nasıl Başarılabilir?

“Varsayımlar”: Ne Kadar Araştırmacıyız?

Önce Davranışların Arka Planını Anla!

Doğru Soru Sormak

Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek

Nasıl Bir Dinleyiciyiz?

Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?

Kendimizi Nasıl Daha İyi İfade Edebiliriz?

Düşünceleri İnşa Etmek ve Anlaşılır Anlatım Kullanmak

Açık İletişim ve Destekleyici Bir Ortam Oluşturmak İçin...

Bir İletişim Sistemi Olarak Kurumlar ve Kurumlarda Etkili İletişim Sistemi Oluşturmak

LİDER YÖNETİCİNİN MOTİVE EDİCİ DİLİ

Motivasyon Nedir? Nasıl Motive Edilir? Motivasyon Nasıl Kırılır?

Çalışan Bağlılığını Sağlayan Nedir?

Astlar Neler Bakar?: Yönetici – Çalışan İlişkilerinin Motivasyona Etkisi – Araştırma Sonuçları

Geribildirimin Motivasyonda Önemi

Her Yerden Gelecek Bilgiye ve Eleştiriye Açık Olmak

Ne Söylediğimiz mi, Nasıl Söylediğimiz mi?

Kelimelerin Gücü

Geribildirim mi, Yergi mi? / “Yasak Sözcükler”

Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”

En Zor Durumda Bile Motive Edici İletişim Kurabilmek

Şiddetsiz İletişim Diliyle Geliştiren Geribildirim Vermek

Liderin Motive Edici İletişimi

Takdir Etmeyi Öğreniyorum
 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ


Kimler Katılmalı?

İletişim ve insan ilişkilerini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler ve yönetici adayları

 
Süre ve Katılımcı Sayısı
 

Süre: 4 saat (1 gün x 40 dk  x 6 oturum ya da 3 gün x 40 dk x 2 oturum)

 

Katılımcı Sayısı: Programın etkileşimli bir paylaşım olmasını sağlamak için 10 kişi ile sınırlandırılmıştır.

 

“Kuruma Özel Programlar” ın içeriklerini, sürelerini ve uygulama koşullarını, kurumun ve katılımcı grubun ihtiyaçlarına ve koşullarına göre yeniden tasarlayarak uyguluyoruz.