TAKIM RUHU İLE İLETİŞİM BECERİLERİ GELİŞTİRME (ONLINE)

 

Bilgi Talep Et

online Takım Ruhu İle İletişim Becerileri Geliştirme

 

Neler Paylaşacağız?

AÇILIŞ

İletişim ve İnsan İlişkilerinin Başarıyla ve Takım Çalışmasıyla Nasıl Bir İlişkisi Var?

İNSAN DOĞASI VE DUYGUSAL ZEKA

İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi
Duygusal Zeka ve Bileşenleri

KENDİMİZİ VE BİRBİRİMİZİ ANLAMAK

Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
Biz Bilinci
Kişiliğimizi Neler Belirler?
Farklı Sosyal Stillerin İletişim Biçimleri
İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek
Kendimizin ve Birbirimizin İhtiyaçlarını Anlamak
Proaktif Yaklaşımla Kendimizi Yönetme Sorumluluğunu Almak
Empati Gerçekten Nedir?
Takım Arkadaşlarımızın İhtiyaçlarını ve Stres Altındaki Davranışlarını Tanımak Ne Kazandırır?
Bizi Neler Mutlu Eder ya da Neler Stres Yaratır?
Hangi Bireyle Nasıl Bir İletişim?

TAKIM OLMAK

Neden Takım Çalışması?
Takım Olmak Demek...
Kalite Zinciri İçerisinde Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz - Kazan – Kazan Yaklaşımı
Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım Liderinin ve Üyelerin Sorumlulukları
“Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?

DUYGULARIMIZI YÖNETMEK VE AÇIK İLETİŞİM

Zor Durumlarda Beynimiz Nasıl Çalışır? Neden Öfkeleniriz? Neden İçe Atarız?
Çatışmaya Neden Olan Kalıplaşmış Düşünceler
Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak
Problemler Üzerinde Değil Ortak Çözüm Üzerinde Durmak
Duygusal Uyanıklık Nedir? Nasıl Başarılabilir?
Önce Davranışların Arka Planını Anla!
Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek
Kendimizi Nasıl Daha İyi İfade Edebiliriz?
Düşünceleri İnşa Etmek ve Anlaşılır Anlatım Kullanmak

GELİŞTİREN GERİBİLDİRİM

Geribildirimin Motivasyonda Önemi
Söz Söyleme Sanatı: Kelimelerin Gücü
Geribildirim mi, Yergi mi?
Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”
Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”
Zor Durumlarda Empatik İletişim ve “Şiddetsiz İletişim Dili” ni Başarmak
Şiddetsiz İletişim Diliyle Geliştiren Geribildirim Vermek
Motive Edici İletişimi
Takdir Etmeyi Öğreniyorum…

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

Kimler Katılmalı?

İnsanlarla daha etkili iletişimler kurmak ve ilişkilerini geliştirmek isteyen herkes.

Süre ve Katılımcı Sayısı

 

Süre: 4 saat (1 gün x 40 dk  x 6 oturum ya da 3 gün x 40 dk x 2 oturum)

 

Katılımcı Sayısı: Programın etkileşimli bir paylaşım olmasını sağlamak için 10 kişi ile sınırlandırılmıştır.

 

“Kuruma Özel Programlar” ın içeriklerini, sürelerini ve uygulama koşullarını, kurumun ve katılımcı grubun ihtiyaçlarına ve koşullarına göre yeniden tasarlayarak uyguluyoruz.