YARATICILIĞIMI GELİŞTİRİYORUM (ONLINE)

 

Bilgi Talep Et

Online Yaratıcılığımı Geliştiriyorum

 

Neler Paylaşacağız?

AÇILIŞ

Neler Değişti? Yaratıcı Düşünmek Neden Daha Önemli?
Inovasyon Nedir?
Yaratıcı Düşünce Nedir?
Beynimiz Nasıl Çalışır? Beynin Bütünsel Çalışması Ne Demek?
Düşünmek ve Yaratıcılık Teorisi
Yaratıcılık Gizemli mi?
Çoklu Davranış Repertuvarı
Bir Çözüm Ne Zaman Yaratıcıdır?
Yakınsak ve Iraksak Düşünmek
Yenilikçilik, Yaratıcılık, Buluş...
Yaratıcı Düşünmek Kolay mı, Zor mu?
Üretkenliğin Özü
Yaratıcılık ile İlgili Yanlış İnançlar
Düşünce Denizi’nde Neler Var?
Yaratıcı Düşüncenin Altyapısı
Yaratıcılık Eğilimim Ne Düzeyde?
Herkes Yaratıcı mıdır?
Uygulamalar
Yaratıcılığın Bireysel Engelleri
Düşüncede Esneklik
Genç Beyinlerdeki Esnekliğin Sırrı Ne?
Salvador Dali Gibi Düşünmek
Yaratıcılık = Bilgi + Düşünce + Hayal Gücü
Düşüncede Akıcılık – Uygulamalar
Yaratıcı Düşüncenin Özellikleri
Yaratıcı Sorun Çözme Modeli ve Adımları
Yaratıcı Düşünmek İçin Dört Strateji
Yakalama ve Fırsat Değerlendirme
Zorlanma ve Başarısızlıkla Mücadele
Görüş Genişletme ve Çevre Değerlendirme
Yalnız Olmak mı, Takım Halinde Olmak?
Herkesin Yararlanacağı Ürün, Hizmet ve Süreçler İçin Buluş Yapmak
Yaratıcılığı Yönetmek
Yaratıcılığın Kurumsal Engelleri
Nasıl Bir Kültür?
İşyerinde Yaratıcı Düşüncenin Motivatörleri
“Evreka” (Buldum) Demek İçin...
Değerlendirme ve Kapanış

Kimler Katılmalı?

Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek isteyen herkes.

 
Süre ve Katılımcı Sayısı
 

Süre: 4 saat (1 gün x 40 dk  x 6 oturum ya da 3 gün x 40 dk x 2 oturum)

 

Katılımcı Sayısı: Programın etkileşimli bir paylaşım olmasını sağlamak için 10 kişi ile sınırlandırılmıştır.

 

“Kuruma Özel Programlar” ın içeriklerini, sürelerini ve uygulama koşullarını, kurumun ve katılımcı grubun ihtiyaçlarına ve koşullarına göre yeniden tasarlayarak uyguluyoruz.