YENİ NESİL LİDERLİK - YETİŞTİREN VE GELİŞTİREN LİDER YÖNETİCİYİM (ONLINE)

 

Bilgi Talep Et

Online Yetiştiren ve Geliştiren Lider Yöneticilik

 

Neler Paylaşacağız?

AÇILIŞ

LİDER YÖNETİCİLİK

Yönetim Ne Demektir ve Lider Yöneticilerden Neler Beklenir?
İnsan Yönetmeye Hazır mısınız?
Yönetim Sanatı
Yönetememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları
Liderlik Yaklaşımları ve 21. Yüzyılda Liderlik Anlayışı: Hizmetkar Liderlik

PERFORMANSIN YÖNETİMİ
Performans Ne Demektir?
Stratejik Performans Yönetimi Nedir? Ne Değildir?
Performans Yönetimi Çevrimi ve Seviyeleri
Performansın Bileşenleri: Hedef + Yetkinlik + Motivasyon

YETKİNLİKLERİN YÖNETİMİ

Yetkinlik Ne Demektir? Yönetimde Önemi Nedir? Yetkinlik Türleri Nelerdir?
Takım Üyelerimden Yetkinliklerine Göre Nasıl Yararlanabilirim?
Yetkinlikleri Değerlendirmek
Gelişim Planı Hazırlamak ve Yetkinlikleri Geliştirme Yöntemleri

DURUMSAL LİDERLİK

Liderlik Profilim…
Durumsal Liderlik ve Üyelerin Yetkinlik ve Motivasyon Düzeylerine Göre Etkili Lider Davranışları: Ne Zaman Delegasyon, Ne Zaman Koçluk, Ne Zaman Eğiticilik
Örnek Olay Çözümlemeleri

DELEGASYON

Delegasyon Neden Önemli?
Delegasyonu Neler Engeller?
İyi Bir Delegasyon Için Neler Gerekir?
Etkin Bir Yetkilendirme İçin: Kime/Ne?, Fırsat, Amaç, Çerçeve, Takip
KFAÇT Modeline Göre Örnek Delegasyon Uygulaması

MOTİVASYON VE LİDER YÖNETİCİNİN MOTİVE EDİCİ DİLİ

Motivasyon Nedir? Nasıl Motive Edilir? Motivasyon Nasıl Kırılır?
Motivasyon 3.0 da Nereden Çıktı?
Bizi Neler Motive Eder ya da Neler Stres Yaratır?
Kendimizi ve Çevremizdekileri Motive Etmek
Geribildirimin Motivasyonda Önemi
Ne Söylediğimiz mi, Nasıl Söylediğimiz mi?
Geribildirim mi, Yergi mi? - Şiddetsiz İletişim Yoluyla Geribildirim Vermek
Liderin Motive Edici İletişimi

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

Kimler Katılmalı?

Ekibinin yetkinliklerini ve motivasyonu artırarak performansı geliştirmek isteyen tüm yöneticiler

Süre ve Katılımcı Sayısı
 
Süre: 4 saat (1 gün x 40 dk  x 6 oturum ya da 3 gün x 40 dk x 2 oturum)

 

Katılımcı Sayısı: Programın etkileşimli bir paylaşım olmasını sağlamak için 10 kişi ile sınırlandırılmıştır.

 

“Kuruma Özel Programlar” ın içeriklerini, sürelerini ve uygulama koşullarını, kurumun ve katılımcı grubun ihtiyaçlarına ve koşullarına göre yeniden tasarlayarak uyguluyoruz.