Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız...


STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI. www.poet.com.tr

 

İletişim Yoluyla Etkili Yönetim

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Bulundukları yönetim kademesine göre, yöneticilerin toplam zamanlarının % 65 - % 90’ ı iletişimle geçmektedir. Böylesi bir önemle, yönetim süreçlerinin kalbini oluşturan iletişimden en etkin biçimde yararlanma yolları da, işte bu eğitimle gündeme gelmektedir.

 

Neler Paylaşacağız?

 

►TANIŞMA

 

► BEDENİN DİLİ

 

► İLETİŞİM BECERİLERİ 

 

► DİNLEMEYİ BİLMEK

 

► KONUŞMA YOLUYLA KENDİNİ ETKİLİ İFADE EDEBİLMEK

 

► YÖNETSEL İLETİŞİM 

 

► DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Kimler Katılmalı?

 

İletişimlerini daha etkin hale getirmek isteyen tüm yöneticiler.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Nazlı Eda Yavuz, Onat Totuk (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr