İletişim Yoluyla Etkili Yönetim

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Bulundukları yönetim kademesine göre, yöneticilerin toplam zamanlarının % 65 - % 90’ ı iletişimle geçmektedir. Böylesi bir önemle, yönetim süreçlerinin kalbini oluşturan iletişimden en etkin biçimde yararlanma yolları da, işte bu eğitimle gündeme gelmektedir.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA
 
 • Tanışma, Takım Kurma Oyunu ve Öntest
 • İletişim ve İnsan İlişkilerinin Yönetimde Başarıyla Nasıl Bir İlişkisi Var?
 
BEDENİN DİLİ
 
 • İlk İzlenim, Kişisel İmaj ve Beden Dili
* Profesyonellikle Kişisel İmajın Nasıl Bir İlişkisi Var?
* Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”
* Görünüşünüz İç Dünyanızın Yansımasıdır: Dış Görünüş ve Kişisel Bakım
* Profesyonel Yaşamda İmaj Kırıcılar
* İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri
* Sözsüz İletişim: Görüntüleri ve Beden Dilini Doğru Okumak
* Egzersiz: “Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?”
* Olumlu ve Olumsuz Beden Dili Örnekleri
* Bir Tatlı Gülümseme…
 
İLETİŞİM BECERİLERİ 
 
 • İletişim ve Algılama Süreci 
* Rol Oynama: “Şu Japonlar...”: İletişimde Neler Önemlidir? 
* Grup Çalışması: “Mükemmel İletişimciler”
* Test: “İletişim Becerilerim ve İnsan İlişkilerim Özdeğerlendirme”
* Test: “Varsayımlar”: Ne Kadar Araştırmacıyız ya da Ne Kadar Tahminlerimize Dayalı Hareket Ediyoruz?
 • Önce Anla, Sonra Anlat!
 
 
DİNLEMEYİ BİLMEK
 
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek
* Duymak ve Dinlemek Arasındaki Farklar
* Dinleme Türleri ve Açımlı Dinlemenin Diğerlerinden Farkları
* Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?
* Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?
* Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt – Özetle
* Takip Dikkatini Korumak
* Aktif Dinleme, Soru Sorma ve Sorulara Yanıt Verme İlkeleri
* Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Egzersizler
 
KONUŞMA YOLUYLA KENDİNİ ETKİLİ İFADE EDEBİLMEK
 
 • Etkili Konuşma İçin…
* Oyun: Ne Söylediğimiz mi, Nasıl Söylediğimiz mi?
* Egzersiz: Ses ve Nefesi Doğru ve Etkileyici Biçimde Kullanmak
* Egzersiz: Konuşmanın Müziği Olan Tonlama ve Vurgulamalar
* Egzersiz: Sıkça Yapılan Yanlışlar ve Konuşmada Gerekli Olan Çeşitli Üsluplar
* Takım Oyunu: “Bütünü Oluşturmak”- Kendimizi Nasıl Daha İyi İfade Edebiliriz?
* Düşünceleri İnşa Etmek ve Anlaşılır Anlatım Kullanmak
* Açık İletişim ve “Ben” Dili 
* Söz Söyleme Sanatı: Kelimelerin Gücü
* Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”
* Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”
* Sözel Zekamızı Geliştirmeye Yönelik Egzersizler
* Topluluk Önünde Etkili Konuşma Yapmak
 
YÖNETSEL İLETİŞİM 
 
 • Yönetimde İletişim Neden Önemlidir?
 • Yöneticiliğin Gerektirdiği İletişim Yetkinlikleri
 • Astlar Nelere Bakarlar?: Yöneticilerin İletişim Biçimleriyle İlgili Astların Değerlendirmeleri
 • 10 Büyük İletişim Günahı ve İletişimde 10 Emir
 • Ast-Üst İlişkilerinde Başarıyı Yakalayabilmek İçin…
 • Yapıcı ( Destekleyici ) ve Yıkıcı ( Savunmacı ) İletişim Biçimleri
 • Açık İletişim ve Destekleyici Bir Ortam Oluşturmak İçin...
 • Bir İletişim Sistemi Olarak Kurumlar ve Kurumlarda Etkili İletişim Sistemi Oluşturmak
 • Rol Oynama: “Birimler Arası İletişimi Yönetmek”
* Takım Oyunu: “Kulenin Gücü” 
 • İletişim Çatışmaları ve Empati
* İletişim Çatışmalarına Neden Olan Kalıplaşmış Düşüncelerimiz
* Yapıcı ( Destekleyici ) ve Yıkıcı ( Savunmacı ) İletişim Biçimleri
* Test: “Empatik Beceri Ölçeği”
* Empatiyi Başarmak
 • Video: Liderin Motive Edici İletişimi
 • Takım Oyunu: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

İletişimlerini daha etkin hale getirmek isteyen tüm yöneticiler.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Nazlı Eda Yavuz, Onat Totuk (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr