İnovasyon - Yaratıcı Yöntem ve Teknikleri -

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Rekabetin iki önemli unsuru “maliyet azaltma” ve “yeni buluşlar-inovasyon”, kurum ve kuruluşların her iki alanda da geliştirilmeye ihtiyacı olan ürün ve süreçleri yaratıcı biçimde yeniden gözden geçirmelerini zorunlu kılmaktadır. Her düzey ve birimden çalışanların, içlerinde bulunan yaratıcılık becerilerini bu hedeflere yönlendirmeleri tüm zamanlardan daha çok gereksinim haline gelmiştir. Gerçekte buluşa giden yaratıcı beceriler kişisel özelliklerden çok sistematik davranışlar sonucudur. 

 

Bu programla yaratıcılık becerilerinin geliştirebilmesi için sistematik bir yaklaşım ve kullanabilecek araçlar sunularak, gerçekleştirilen uygulamalarla katılımcıların buluş becerileri artırılacaktır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

 • Tanışma
 • Giriş, Yaratıcı Kimdir, Tanımlar, Yenilikçilik, Yaratıcılık, Buluş
 • Beceri Geliştirme Stratejileri (Uygulama)
 • Yakalama ve Fırsat Değerlendirme (Uygulama)
 • Görüş Genişletme ve Çevre Değerlendirme (Uygulama)
 • Ürün, Hizmet ve Süreçler İçin Buluş (Uygulama)
 • Verilerin Değerlendirilmesi ve Tasarlama
 • Birleştirme, Yerine Kullanma (Uygulama)
 • Ekleme, Çıkarma, Yeniden Düzenleme (Uygulama)
 • Fiziksel Sınırlama ve Fırsatlar
 • Değerlendirme ve Kapanış

 

Kimler Katılmalı?

 

Üst ve orta düzey yöneticiler, AR-GE Personeli, Teknik Personel, İlgi Duyan Herkes

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Serdar Tan, Onat Totuk (Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü katılacaklardır)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr