Kurum Kültürü ve Yönetimi

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Örgütler de bireyler gibi kişiliklere sahiptir. Değerler, ortak anlayışlar, inanışlar, kurum kültürünü oluşturur.  Kurumun kültürü oluşurken, hedefler ve bu hedeflere ulaşım yolları net bir şekilde belirtilmemişse kurum kültürünün nasıl oluşacağı da belli olmaz. Nasıl bir kurum istediğiniz ve bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizin temelleri bu eğitimin ana konusudur.

 

Neler Paylaşacağız?

 

DEĞİŞİME BAKIŞ VE STRATEJİK YAKLAŞIM

 

Tanışma ve Öntest

Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!

Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

Değişime Zorlayan Güçler ve Rekabet Ortamına Yansımaları

Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?

Rekabet Edebilmek İçin Başarılması Gereken 3 Temel Kriter: Kalite-Fiyat-Hız

Tercih Edilen Olmak İçin: “Fark Yaratmak” 

Fark Yaratmak İçin 21. Yüzyıl Yönetim Anlayışında Neler Öne Çıktı?

Değer Yaratmak ve Inovasyon

Belirsizliğin Dört Düzeyi

Yarına Kimler Kalacak?

Tercih Edilebilecek Stratejik Tutum

4 Tip Davranış Biçimi ve Proaktif Olmak

 

KURUM KÜLTÜRÜ VE YÖN BİRLİĞİ OLUŞTURMUŞ BİR KURUM OLMAK İÇİN...

 

Kurum Kültürü ve Kişilik İlişkisi

Gelişmişlik Düzeylerine Göre Kurumlar

Problem Çözme Yaklaşımı ve Kültür İlişkisi

Az Gelişmiş Kurumlarda Gözlenen Kalitesiz Davranışlar

ÖRNEK OLAY: Beş Maymun Hikayesi

Değişim Liderden Başlar

En Büyük Liderler

ÖRNEK OLAY: Lider Yöneticilik Sanatı

Liderlik Edememe Hastalığının Belirtileri

Değişmeliyiz Ama Nasıl?

Kurumsal Değişim Liderden Başlar

Lider Yöneticilerden Beklenen İki Temel Yetkinlik

Liderlik Yaklaşımları ve 21. Yüzyılda Liderlik Anlayışı: Hizmetkar Liderlik

Yön Birliği Oluşturmuş Kurum Olmak İçin...

TEST: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”

Nereye Gideceğimizi Bilmezsek Bizi Oraya Hiçbir Şey Götüremez

OYUN: 2025 Yılında Şirketim

Geçiş Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Konular

Niceliksel Değişim Türleri

Ne Zaman Hangi Miktarda Değişim?

Ne Zaman Büyük Değişim?

Değişime Kimler Engel Olur?

Engeller Nasıl Aşılır?

Değişimin İstikameti: Önce Birey, Sonra Takım, Sonra Kurum

Değişime Dirençleri Yönetmek İçin...

İletişim, iletişim, iletişim...

Kelimelerin Gücü

Takımın Değişim Rotası

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Tüm çalışanlar

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü Katılacaklardır)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr