Lider Yöneticilik Becerileri Gelişim Atölyesi

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları
 
Kurumlarda en önemli ögenin “İnsan” olduğunun farkına varılmasıyla birlikte, yönetim de, insanların, insan tarafından, insanca ve insan için amaçlara doğru yöneltilme sanatı olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede hangi kurumda ve hangi kademede olursa olsun, tüm yöneticilerin, kendi yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde beklenen performansı yakalamak ve sürekliliği sağlamak için, çalışanlarını, gönüllükle kurumsal hedeflere ulaşma yönünde çaba göstermeleri için harekete geçirmek, bunu başarmak için de çalışanların yetkinliklerini artırmak, onların iş doyumlarını sağlamak, aralarında takım ruhu geliştirip yaşadıkları çatışmaları çözmek, yanı sıra da yenilikleri benimsetmek, gelişmeye motive etmek ve gerektiğinde de “Koçluk” etmek konusunda çaba göstermeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır. 
 
Bu kapsamı özetler nitelikte denebilir ki, sürdürülebilir başarıyı yakalamak için çağdaş yöneticilerden beklenen en önemli iki temel yetkinlik: “Adam Yetiştirmek” ve “Problem Çözmek”tir.
 
Bu bağlamda, günümüze gelene kadar, ülke ve dünya ekonomisinde derin yaralar bırakan pek çok kriz atlatmayı başaran kurumların, sürüdürülebilir başarısı ve hedeflerine ulaşabilmesi, ancak yukarıda saydığımız yetkinliklere sahip yöneticilerle mümkündür.
 
İşte bu gelişim programı, kurumsal hedefler doğrultusunda, birlikte yol alan/alacak yöneticiler ile yönetici adaylarına, bu yetkinlikleri, etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazandırmayı amaçlayarak, bireysel gelişimlerine de destek olacak biçimde hazırlanmış bütünsel bir programdır.
 
Neler Paylaşacağız?
 
 
1.MODÜL: LİDER YÖNETİCİLİK - SÜRE: 1 GÜN
 
 • Tanışma,  Takım Kurma Oyunu ve Öntest
 
DEĞİŞİME VE DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞINA BİR BAKIŞ
 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • Değişime Zorlayan Güçler ve Rekabet Ortamına Yansımaları
 • Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?
 • Rekabet Edebilmek İçin Başarılması Gereken 3 Temel Kriter: Kalite-Fiyat-Hız
 • Tercih Edilen Olmak İçin: “Fark Yaratmak” 
 • Fark Yaratmak İçin 21. Yüzyıl Yönetim Anlayışında Neler Öne Çıktı?
 • Değişime Farklı Yaklaşımlar
 • Yarına Kimler Kalacak?
 • Yöneticinin Farkı: Model Olmak 
 • YÖNETİM, LİDERLİK VE LİDER YÖNETİCİLİK
 • Beyin Fırtınası: Yönetim Ne Demektir ve Yöneticiden Neler Beklenir? 
 • Yöneticilik Becerilerinden Neleri Kastediyoruz? 
 • İnsan Yönetmeye Hazır mısınız? 
 • En Büyük Liderler…
 • Liderleri Lider Yapan 4 Temel Fark Nelerdir? 
 • Liderlerin Kişilik Özellikleri
 • Örnek Olay: Steve Jobs’tan alıntılar…
 • Örnek Olay: Yönetim Sanatı 
 • Yönetememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları
 • Liderlikte 14 Ölümcül Yanlış
 • Yönetici Yetkinlikleri
 • Kendini Yönetmek
 • Takımını Yönetmek
 • İşi Yönetmek
 • Birlikte Çalışmayı, İşbirliğini Yönetmek
 • Çağdaş Yöneticilerden Beklenen 2 Temel Yetkinlik: Problem Çözmek ve Adam Yetiştirmek
 • Lider Yöneticilik Nedir? Beklenen Yetkinlikler Nelerdir?
 • Testler, Örnek Olaylar ve Oyunlar
 
2.MODÜL: STRATEJİK YAKLAŞIM - SÜRE: 1 GÜN
 
STRATEJİK YAKLAŞIM
 
 • Stratejik Yaklaşımlar ve Sistemler Tanımı, Açık Sistemlerin Özellikleri
 • Açık Sistemlerin Genel Karakteristiği
 • Belirsizlik
 • Belirsizliğin Dört Düzeyi
 • Yeterince Açık Gelecek
 • Alternatif Gelecekler
 • Gelecek Yelpazesi
 • Tam Belirsizlik
 • Tercih Edilebilecek Stratejik Tutum
 • Geleceği Şekillendirmek
 • Kendimizi Uyarlamak
 • Oyuna Katılma Hakkımızı Saklı Tutmak
 • Eylem Portföyü
 • Pişmanlık Duyulmayacak Girişimler
 • Farklı Seçenekler
 • Büyük Bahisler.
 • Cari Tutumunuzun Değerlendirilmesi; Operasyonel mi, Stratejik mi?
 • Strateji Oyunu
 
3.MODÜL: ZAMAN YÖNETİMİ YOLUYLA PERFORMANS GELİŞTİRMEK - SÜRE: 2 GÜN
 
PERFORMANS YÖNETİMİ
 • Performans Ne Demektir? 
 • Performans Yönetimi Nedir? Ne Değildir?
 • Performans Yönetimi Çevrimi
 • Performans Yönetimi Seviyeleri
 • Performansın Bileşenleri: Hedef + Yetkinlik + Motivasyon
 • Performansın Tanımlanması
 
ZAMAN YÖNETİMİ
 • Zaman ve Zaman Yönetimi Kavramları
 • Zamanı Yönetmek Demek, Yaşamımızı Yönetmek Demek...
 • Test: Yaşamınızı Yönetmede Ne Kadar Başarılısınız?
 • Özdeğerlendirme: “Zamanı Etkili Kullanmada Ne Kadar Başarılısınız?”
 • Yaşamımızdaki Zaman Tuzakları ve Baş Etme Teknikleri
 • Zamanı / Kendimizi Yönetmeye Nereden Başlamalıyız?
 
HEDEF BELİRLEMEK VE SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIM
 • Nereye Gideceğimizi Bilmezsek Bizi Oraya Hiçbir şey Götüremez
 • SMART Hedef Belirlemek
 • Öncelikleri Doğru Belirlemek
 • Kaynakları Etkili Yönetmek
 • Örnek Uygulama: Birlikte Hedeflerimizi, Önceliklerimizi ve Gerekli Kaynakları Belirleyelim
 • Takım Oyunu: Çölde Yaşam Savaşı
 
PLANLAMA
 • Planlama ve Önemi
 • Planlama Türleri
 • PUKÖ Çevrimi ve Planlamanın Adımları
 • PERT Analizi ve GANTT Şeması
 • Takım Oyunu: Doğum Günü Partisini Planlayalım
 
ÖNCELİKLERE GÖRE KİŞİSEL VE KURUMSAL AJANDA YÖNETİMİ
 
 • Önceliklerimizi Nasıl Belirlemeliyiz?: Acil İş mi, Önemli İş mi?
 • Kişisel Enerjimizin Yüksek Olduğu Zamanların Farkına Varmak
 • Takım Oyunu: “Kişisel Ajandamı / Takımımın Ajandasını Planlıyorum...”
 • Takip ve Sonuçlandırma: Hedef Odaklı Çalışmak, Planlanan İşlerin Sonuçlarını Değerlendirmek ve İyileştirme Yapmak
 • Zaman Tasarrufu Sağlayan Araçlardan Yararlanmak ve Alışkanlıkları Değiştirmek
 • Takım Oyunu: “Yeni Ürün Tasarımı”: Zaman Baskısı Altında Performans Gösterebilmek
 • Zaman Yönetiminde ve Takım Çalışmasında Toplantıların Yeri ve Önemi
 • Verimsiz Toplantılar Nelere Yol Açar?
 • Toplantılardan En Yüksek Yararın Sağlanması İçin Yapılması Gerekenler
 
 
4.MODÜL: KENDİNİ TANIMA ve TAKIM RUHU YARATMAK - SÜRE: 2 GÜN
 
KENDİMİZİ TANIMAK VE ÖZGÜVEN
 
 • İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
 • Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
 • Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller
 • İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek
 • Örnek Olay: Herkesin Yapabileceği Bir Şeyler Vardır
 • Örnek Olay: “Renklerin Üstünlük Savaşı” – Hepimiz Değerliyiz
 • Örnek Olay: “İnsan Düşüncelerinin ve Davranışlarının Karmaşıklığı, Düşüncelerimizi ve Davranışlarımızı Etkileyen Etmenler”
 • Kişiliğin Düşünceler, Davranışlar, İletişimler Üzerindeki Etkisi
 • Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım
 • Farklı Kişilik Profillerinin İletişim Biçimleri
 • Hiç Kimseyi Değiştiremeyiz, Değiştirebileceğimiz Tek Kişi Kendimiziz
 • Kendimizi Yönetme Sorumluluğunu Almak
 • İnsanın Üç Yönü ve Etkileşim Analizi
 • Özgüven Bileşenleri ve Özgüven Geliştirme Egzersizleri
 • Egzersizler: “Özgüven Geliştirme Alıştırması”
 • “Kendime Karşı Olumlu Bakış Açısı Geliştiriyorum”
 • “Kendi Değerimin Farkına Varıyorum”
 • “Kendi Hatalarıma Karşı Bağışlayıcı Oluyorum”
 • “Kendi Başarılarımı Onaylıyorum”
 • “Kendimi Geliştirmeye İstekliyim, Gelişme Yolunda Kendi Eksik ve Zayıf Yönlerimin Farkına Varıyorum”
 • “Kendimi Olduğum Gibi Kabul Ediyorum”
 • Video Klip: “Özsaygımızı ve Özgüvenimizi Geliştirmek İçin Eylem Planı”
 
TAKIM RUHU YARATMAK
 
 • Video: Balıklardan Ders Almak... 
 • Takım Olmak Demek...
 • Takım Çalışmasının Amaçları ve Yararları Nelerdir?
 • Takım Oyunu: Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Takım Kurma Aşamaları ve Her Aşamada Takım Liderinin ve Üyelerin Sorumlulukları
 • Video: Başarılı ve Başarısız Takımlardan Örnekler
 • Grup Çalışması: “Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
 • Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”
 • Takım İçi İletişimi, İşbirliğini, Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar
 • Takım Oyunları: “Ayna,  “Bağlan Çözül”, Toplu Kalkış”, “Bana Güven”, “Halkaları Aşmak”
 
 
 
5.MODÜL: YETKİNLİKLER VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ - SÜRE: 2 GÜN
 
 • Yetkinlik Nedir? Yönetimde Önemi Nedir? Yetkinlik Türleri Nelerdir?
 • Takım Üyelerimden Yetkinliklerine Göre Nasıl Yararlanabilirim?
 • Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Tasarlamak
 • Yetkinliklerin Belirlenmesi ve Ölçülmesi
 • Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ve Yöntemleri
 • Ölçme Araçlarının Taşıması Gereken Özellikler
 • Yetkinliklerin Tanımlanması  
 • Davranış Örneklerinin Belirlenmesi
 • İşe Uygun Yetkinliklerin ve Davranış Örneklerinin Belirlenmesi / Örnek Çalışma
 • Kademeler, Farklılıkları  ve Kademelerin Belirlenmesi
 • Kişide Aranacak Yetkinliklerin Belirlenmesi 
 • Temel Yetkinlikler / Örnek Çalışma
 • Fonksiyonel Yetkinlikler / Örnek Çalışma
 • Yönetsel Yetkinlikler / Örnek Çalışma
 • Çağdaş Yetkinlik DeğerlendirmeYöntemlerinin İncelenmesi ve Örnekler
 • Karma Değerlendirme ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
 • Değerlendirme Yöntemlerinin Seçilmesi ve Etkinliklerin Tasarlanması
 • Değerlendiricilerin Belirlenmesi
 • Değerlendiricilerin Taşıması Gereken Özellikler
 • Raporlama ve Geribildirim
 
 
6.MODÜL: PERFORMANSI DEĞERLENDİRMEK ve  GERİ BİLDİRİM - SÜRE: 1 GÜN
 
 • Performans Değerlendirme Nedir? Genel İlkeleri Nelerdir?
 • Neden Performans Değerlendiririz?
 • İyi Bir Performans Değerlendirme Sisteminin Özellikleri
 • Performans Değerlendirmeye Farklı Yaklaşımlar
 • Çalışanları Karşılaştırma Yöntemleri
 • Ortak Performans Kriterlerine Bağlı Yaklaşım Yöntemleri
 • Bireylerin Performanslarını Temel Alan Yöntemler
 • Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Performanslarının Değerlendirilmesinde Farklılıklar
 • Performans Hedeflerine Göre Performans Değerlendirme
 • Tasarruf Edilen Zamana Göre Performans Değerlendirme
 • Üretim Miktarına Göre Performans Değerlendirme
 • Değerlendiricilerin ve Değerlendirme Zamanının Belirlenmesi
 • Yetkinliklere Dayalı 360 Derece Performans Değerlendirme Yaklaşımı, Avantajları, Zorlukları ve Aşma Yolları
 • Yetkinliklere Dayalı 360 Derece Performans Değerlendirme Süreci
 • Kuruma Özgü Yetkinliklerin Belirlenmesi, Derecelendirmelerin Yapılması
 • Performans Değerlendirme Formu Hazırlamak
 • Değerlendiricilerin Belirlenmesi
 • Uygulama
 • Sonuçların Değerlendirilmesi ve Raporların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Performans Değerlendirme Görüşmeleri
 •  Performans Değerlendirmede Karşılaşılabilecek Problemler ve Üstesinden Gelebilmek
 • Örnek Olay: Bilge, Köpek ve Gölet- Her Yerden Gelecek Bilgiye ve Eleştiriye Açık Olmak
 • Test: Jo – Harry Penceresi
 • Takım Oyunu: Birbirimizi Nasıl Algılıyoruz?
 • Geribildirim Vermek ve Almak
 • Örnek Uygulamalar: Geribildirim Verme Uygulamaları
 
 
7.MODÜL: DURUMSAL LİDERLİK VE DELEGASYON - SÜRE: 1 GÜN
 
 
 • Test: “Liderlik Profilim”
 • Durumsal Liderlik ve Üyelerin Yetkinlik ve Motivasyon Düzeylerine Göre Etkili Lider Davranışları
 • Delegasyon Neden Önemli?
 • Delegasyonun Amaçları ve Yararları
 • Neden Delege Etmeyiz?
 • Başarılı Bir Delegasyonu Engelleyen Etmenler ve Bu Engelleri Aşma Yolları
 • Takım Oyunu: “Başarılı Bir Delegasyon İçin Yönetici Özellikleri”
 • Örnek Olay: “Hangi Görevleri, Ne Zaman, Hangi Çalışanlarımıza Delege Etmeliyiz?”
 • Delegasyon Yoluyla Çalışanların Yetkinliklerini Geliştirmek
 • Delegasyonda Başarı İçin Yöntem ve Kurallar
 
8. MODÜL: KOÇLUK BECERİLERİ İLE YÖNETİM - SÜRE: 2 GÜN
 
 
 • Koçluk Nedir? Ne Değildir?
 • Dünyada ve Ülkemizde Koçluk
 • Yöneticilik Fonksiyonlarında Koçluğun Yeri
 • Koçluk’ un Amacı, Yöneticilere, Çalışanlara ve Kuruma Faydaları
 • Koç Gözüyle “İnsan”
 • İyi Bir Koç Olmak İçin Gerekli Beceriler
 • Uyum Kurmak
 • Güçlü Sorular Sormak: Örnek Video
 • Derin Dinlemek
 • Güçlü Gözlem Yapmak
 • Geribildirim Vermek
 • Güçlü Yanları Görmesini Sağlamak, Takdir Etmek
 • Stratejileri ve Eylem Planlarını Buldurmak
 • Sonuca Ulaştırmak
 • Koçluk İlkeleri ve Sağlıklı Bir Koçluk İlişkisi
 • Örnek Video: Koçluk Nasıl İşler?
 • Koçluk Sürecinin İşleyişi: 4 Aşamalı Model
 • Amaç
 • Durum
 • Seçenekler
 • Uygulama ve Takip
 • Koçluk Görüşmelerinin Etkili Yönetimi ve Önemli Noktalar
 • Örnek Video: Asla Pes Etme!
 • Rol Oynama: “Koçluk Toplantısı Uygulamaları”
 
 
9.MODÜL: İLETİŞİM YOLUYLA ETKİLİ YÖNETİM - SÜRE: 2 GÜN
 
İLETİŞİME GENEL BAKIŞ
 
 • İletişim ve İnsan İlişkilerinin Başarıyla Nasıl Bir İlişkisi Var?
 • İletişim ve Algılama Süreci 
 • Rol Oynama: “Şu Japonlar...”: İletişimde Neler Önemlidir? 
 • Grup Çalışması: “Mükemmel İletişimciler”
 • Test: “İletişim Becerilerim ve İnsan İlişkilerim Özdeğerlendirme”
 
BEDENİN DİLİ
 
 • İlk İzlenim, Kişisel İmaj ve Beden Dili
 • Profesyonellikle Kişisel İmajın Nasıl Bir İlişkisi Var?
 • Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”
 • Görünüşünüz İç Dünyanızın Yansımasıdır: Dış Görünüş ve Kişisel Bakım
 • Profesyonel Yaşamda İmaj Kırıcılar
 • İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri
 • Sözsüz İletişim: Görüntüleri ve Beden Dilini Doğru Okumak
 • Egzersiz: “Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?”
 • Olumlu ve Olumsuz Beden Dili Örnekleri
 • Bir Tatlı Gülümseme…
 
DİNLEMEYİ BİLMEK
 
 • Test: “Varsayımlar”: Ne Kadar Araştırmacıyız ya da Ne Kadar Tahminlerimize Dayalı Hareket Ediyoruz?
 • Önce Anla, Sonra Anlat!
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinlemek
 • Duymak ve Dinlemek Arasındaki Farklar
 • Dinleme Türleri ve Açımlı Dinlemenin Diğerlerinden Farkları
 • Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?
 • Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?
 • Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt – Özetle
 • Takip Dikkatini Korumak
 • Aktif Dinleme, Soru Sorma ve Sorulara Yanıt Verme İlkeleri
 • Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Egzersizler
 
 
KONUŞMA YOLUYLA KENDİNİ ETKİLİ İFADE EDEBİLMEK
 
 • Etkili Konuşma İçin…
 • Oyun: Ne Söylediğimiz mi, Nasıl Söylediğimiz mi?
 • Egzersiz: Ses ve Nefesi Doğru ve Etkileyici Biçimde Kullanmak
 • Egzersiz: Konuşmanın Müziği Olan Tonlama ve Vurgulamalar
 • Egzersiz: Sıkça Yapılan Yanlışlar ve Konuşmada Gerekli Olan Çeşitli Üsluplar
 • Takım Oyunu: “Bütünü Oluşturmak”- Kendimizi Nasıl Daha İyi İfade Edebiliriz?
 • Düşünceleri İnşa Etmek ve Anlaşılır Anlatım Kullanmak
 • Açık İletişim ve “Ben” Dili 
 • Söz Söyleme Sanatı: Kelimelerin Gücü
 • Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”
 • Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”
 • Sözel Zekamızı Geliştirmeye Yönelik Egzersizler
 • Topluluk Önünde Etkili Konuşma Yapmak
 
YÖNETSEL İLETİŞİM 
 
 • Yönetimde İletişim Neden Önemlidir?
 • Yöneticiliğin Gerektirdiği İletişim Yetkinlikleri
 • Astlar Nelere Bakarlar?: Yöneticilerin İletişim Biçimleriyle İlgili Astların Değerlendirmeleri
 • 10 Büyük İletişim Günahı ve İletişimde 10 Emir
 • Ast-Üst İlişkilerinde Başarıyı Yakalayabilmek İçin…
 • Yapıcı ( Destekleyici ) ve Yıkıcı ( Savunmacı ) İletişim Biçimleri
 • Açık İletişim ve Destekleyici Bir Ortam Oluşturmak İçin...
 • Bir İletişim Sistemi Olarak Kurumlar ve Kurumlarda Etkili İletişim Sistemi Oluşturmak
 • Rol Oynama: “Birimler Arası İletişimi Yönetmek”
 
10.MODÜL: STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ - SÜRE: 1 GÜN
 
 
 • Video: Yeni Arabam
 • Test: Öfkelenince Ben…
 • Stres ve Yaşamımızdaki Önemi 
 • Stres Türleri Nelerdir?
 • Stresin Faydası Var mıdır?
 • Stresli Durumlarda Beynimiz Nasıl Çalışır?
 • Stres Ne Zaman Tehlikelidir?
 • Stresi Etkili Yönetmek İçin Üç Aşamalı Reçete…
 • Test: “Stres Kaynaklarımın Farkına Varıyorum...”
 • Test: “Strese Nasıl Tepki Veriyorum?”
 • Kişiliğim, Stres Eğilimimi Nasıl Etkiliyor?
 • Örnek Olay: “Stres Düzeyimi Artıran Olumsuz Hayalim...”
 • Örnek Olay: “İki Seçenek” - Olumlu Zihinsel Tutum
 • Egzersiz: “Günlük Yaşamda Nasıl Rahatlıyorum?”
 • Egzersiz: “Derin Nefes Alıştırması”
 • Egzersiz: “Aşamalı Gevşeme Alıştırması”
 • Egzersiz: “Beslenme Alışkanlıklarımı Geliştiriyorum”
 • Egzersiz: “Stres Yaratması Muhtemel Durumlarla Başa Çıkma Becerisi Kazanıyorum”
 • Egzersiz: Öfke ile Başa Çıkabilmek için Kişisel Kontrol Stratejisi
 • Beynimizi Yönetmek Mümkün mü?: Amigdalayı Yönetmek!
 • 4 Düşün, 1 Söyle
 
 
11.MODÜL: ANALİTİK DÜŞÜNMEK VE PROBLEM ÇÖZMEK - SÜRE: 1 GÜN
 
 
 • Problemli Durumlara Bakış Açımız ve Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Neler Problemdir? Neler Değildir?
 • Bir Problemin Yapısında Neler Vardır?
 • Problemlere Bakış Açımız
 • Örnek Olay: “Kurabiye Hırsızı”- Suçlamadan Önce Durumu Anlamak Gerek
 • Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak
 • Örnek Olay: “Apartman Sakini ve Yönetici” – Kişiselleştirme
 • Problem Çözme Yoluyla Sürekli Gelişim Süreci
 • Problemin Analiz Süreci
 • Örnek Olay: “Arabam Neden Çalışmıyor?” – Analitik Düşünceye Önem Vermek
 • Problemin Doğru Tanımı
 • Nedenlerin Analizi
 • Her Türlü Veriyi Toplamak
 • Örnek Olay: Kül Yutmamak - Ne Kadar Kolay Aldatılabiliyoruz
 • Her Yerden Gelen Bilgiye Açık Olmak – Objektiflik
 • Örnek Olay: Bilge –Köpek ve Gölet -Her Yerden Gelen Bilgiye Açık Olmak – Objektiflik
 • Analiz Sürecinde Kullanılabilecek Tekniklerden Örnekler
 • Problemi Çözerken...
 • Ortak Kazanç İçin Ortak Seçenekler Üretmek
 • Örnek Olay: “9,5 TL’ye…” – Yaratıcı Düşünmek
 • Çözüm Sürecinde Kullanılabilecek Tekniklerden Örnekler
 • Çözüm İçin Seçenekleri Tanımlamak ve Müzakere Etmek
 • Karar Verme Süreci
 • Etkili Kararların Belirlenmesi
 • En Etkili Kararın Tesbiti ve Denenmesi
 • Karar Vermede Kullanılabilecek Teknikler
 • Uygulama: Problem Çözme Uygulaması ve Katılımcıların Sunumu
 
 
12.MODÜL: ZOR İNSANLARIN VE ZOR DURUMLARIN YÖNETİMİ VE İKNA - SÜRE: 2 GÜN
 
ZOR İNSANLARI, ZOR DURUMLARI TANIYALIM
 
 • Zor İnsan ya da Zor Davranışlardan Neleri Kast ediyoruz?
 • Çatışma Kavramına ve Kurumlardaki Önemine Genel Bakış 
 • Çatışma, Zorlanma ve Engellenme Nedir?
 • Kurumlarda Çatışma Olması, Nelere İşarettir?
 • Çatışma Hangi Olumsuz Sonuçlara Neden Olur?
 • Çatışmanın Yararları Var mı?
 • Kurumlarda Yaşanan Çatışma Çeşitleri ve Oluşma Nedenleri
 • Kurumlarda Yaşanan Çatışmaların Kaynakları
 • Çatışmanın Seviyeleri ve Nedenleri
 • Zor Davranışlar ve Çatışmalı Durumlarla Başa Çıkmak İçin 7 ÖNEMLİ ADIM
 
ZOR İNSANLAR VE ZOR DURUMLAR KARŞISINDA KENDİMİZİ YÖNETMEK
 
 • İnsan Davranışlarının Karmaşıklığı
 • Zekanın Davranışlar ve Başarı Üzerindeki Etkisi
 • Duygusal Zeka da Nereden Çıktı?
 • Test: Benim Duygusal Zekam- Özdeğerlendirme
 • Özbilinç ve Özyönetim: Kendimizi Tanıyalım
 • İletişim Çatışmalarına Neden Olan Kalıplaşmış Düşüncelerimiz 
 • Örnek Olay: Başkalarını Suçlamadan Önce Durumu Anlamak Gerek
 • Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak
 • Örnek Olay: Kişiselleştirme
 
EMPATİYİ BAŞARMAK
 
 • Egzersiz: “Dünyayı Olduğu Gibi Değil Olduğumuz Gibi Görürüz” ve Hiçbirimiz Hepimiz Kadar Akıllı Değiliz 
 • Test: “Empatik Beceri Ölçeği”
 • Örnek Olaylar ve Örnek Video: “En Zor Durumda Bile Empatik İletişim Kurabilmek” 
 • Zor Durumlarda Empatik İletişim ve “Ben” Dilinin 4 Adımını Başarmak
 • Gözlem 
 • Duygular
 • İhtiyaçlar
 • İstekler
 • Duygusal Kölelikten Duygusal Özgürlüğe
 • Empatik İletişim Örnek Olay Çözümlemeleri, Takımlar Halinde Problem Çözme ve Rol Oynama Uygulamaları
 
MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE İKNA BECERİLERİ
 
 • Müzakere Nedir ve Neden Yapılır?
 • Müzakere Durumunun Özellikleri
 • Çatışmalı Durumlarda Yaklaşım Biçimleri ve Müzakere Tarzları 
 • Müzakerede Farklı Stratejiler ve Taktikler
 • Hangi Müzakere Tarzı/Stratejileri/Taktikleri Hangi Koşullarda Kullanılmalı?
 • İknayı Başarmanın Bileşenleri
 
İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMI
 
 • Kazan – Kazana Yönelik Problem Çözme Yaklaşımı ve Sürecin Adımları
 • İşbirliğine Yönelik / Bütünleyici Müzakerenin Güçlükleri ve Aşma Yolları
 • Kurumlarda Çatışmanın Çözümlenmesi, Olumsuz Sonuçlarının Azaltılması ve İletişimleri Geliştirmek İçin Kullanılan Diğer Teknikler ve Öneriler
 
 
13. MODÜL: INOVASYON VE YARATICILIK - SÜRE: 1 GÜN
 
 
 • Inovasyon Nedir?
 • Yaratıcı Kimdir, Tanımlar, Yenilikçilik, Yaratıcılık, Buluş
 • Yaratıcı İnsanların Kişilik Profili
 • Yaratıcılık = Bilgi + Düşünce + Hayal Gücü
 • Beynimin Yarımküreleri
 • Düşünce Denizi’nde Neler Var?
 • Test: “Yaratıcılık Eğilimim Ne Düzeyde?”
 • Test: “Yaratıcılığımın Düşmanları...”
 • Yaratıcılıkla Tanışalım
 • Egzersiz: “Yaratıcılığımı Geliştiriyorum...”
 • Beceri Geliştirme Stratejileri (Uygulama) 
 • Yakalama ve Fırsat Değerlendirme (Uygulama)
 • Görüş Genişletme ve Çevre Değerlendirme (Uygulama)
 • Ürün, Hizmet ve Süreçler İçin Buluş (Uygulama)
 • Verilerin Değerlendirilmesi ve Tasarlama
 • Birleştirme, Yerine Kullanma (Uygulama) 
 • Ekleme, Çıkarma, Yeniden Düzenleme (Uygulama)
 • Fiziksel Sınırlama ve Fırsatlar 
 • Takım Oyunu: “Fikir Satmak” - 2020 Yılında Şirketim
 • Yaratıcılıkla Dost Oluyorum
 
 
14. MODÜL: MOTİVASYON YOLUYLA PERFORMANS GELİŞTİRMEK - SÜRE: 1 GÜN
 
 
 • Motivasyon Ne Anlama Geliyor?
 • Motivasyonun Yönetici ve Çalışanlar Açısından Önemi
 • Motivasyonu Etkileyen Faktörler ve Türkiye Toplumu Açısından Geçerlilikleri: Araştırma Sonuçları
 • Nasıl Motive Edilir?
 • Motivasyon Nasıl Kırılır?
 • Liderlik Tarzı ve Motivasyon
 • Beni Neler Motive Eder?: Bir Uygulama ve Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Daha Yüksek Bir Ücret mi? Değer Verilmek mi?
 • Hepimiz Farklıyız!
 • Çalışanların Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Araçlar ve Bunlardan Etkin Yararlanma Yolları
 • Performansa Dayalı Ücret Sistemi
 • Bilgi ve Becerilerin Ödülendirilmesi ve Prim Uygulaması
 • Parasal Olmayan Ödüller
 • Örnek Olay: Tam Mutluluk Diye Bir Şey Var mı?
 • Kendinizi Motive Etmek...
 • Egzersiz: Özgüven Geliştirme Alıştırması
 • Video: Liderin Motive Edici İletişimi
 • Takım Oyunu: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”
 • Egzersiz: “Motivasyona Yönelik Eylem Planı”
 
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
 
 • Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek
 • Sontest
 • Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi
 • Seminer Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı
 
NOT 1:  Eğitim programının çeşitli modüllerinde iş dünyasından deneyimli liderler, yöneticiler misafir edilecek ve katılımcılarla söyleşiler gerçekleştirilecektir.
 
NOT 2:  Eğitim programı süresince, katılımcıların lider yöneticilik becerilerinin gelişimine destek olacak bireysel geribildirimler paylaşılacak, programdan sonraki 1 ay süresince de (katılımcının talebine göre) yüz yüze ve/ya uzaktan koçluk yapılacaktır.
 
 
Kimler Katılmalı?
 
Yöneticiliğe yeni adım atanlar, yönetici adayları ve yönetici olarak kariyer yapmak, lider yöneticilik becerilerini geliştirmek isteyen herkes.
 
 
Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri
 
Belirtilen modüller kapsamında eğitim programının bir grup için toplam süresi 100 saattir (20 gün x 5 saat). Saatler 13.00-18.00’dir.  Kurum içi programlarda, ihtiyaca göre seçilecek modüller bir araya getirilerek süre yeniden belirlenebilir.
 
Programdan en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir. 
 
Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 
 
Eğitmenler
 
Ayşe Demirbaş, Serdar Tan, Birgül Sarıoğlu, Nazlı Eda Yavuz, Onat Totuk, Serpil İkiz (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar).
 
 
KURUMA ÖZEL EĞİTİMLER İÇİN ÖNEMLİ !
 
“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 
 
Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.
                
Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38
          
e – posta:  poet@poet.com.tr