Motivasyon Yoluyla Performans Geliştirmek

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Neden çalışanlarımızdan bazıları, sabah herkesten önce gelip, geç saatlere kadar çalışırken, bazıları da mesai saatinin dolmasını ve işyerinden ayrılmayı sabırsızlıkla beklerler? İnsanları bu tür davranışlarda bulunmaya hangi güçler yönlendirir? Hepimiz bütün çalışanlarımızın her zaman büyük bir heyecan ve istekle çalışmalarını ve üretmelerini bekleriz. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Onları sürekli heyecanlı ve istekli kılmak ve performanslarını sürekli geliştirmek için acaba bizlerin de yapması gerekenler var mı? “Motivasyon Yoluyla Performans Geliştirmek” programı ile ilgili daha pek çok konu işte bu eğitimde sizlerle paylaşılıyor ve eğitime katılan yöneticilerin de motivasyonlarını artıracak uygulamalarla motivasyonu sağlamanın ve performansı artırmanın inceliklerini sergiliyor.

 

Bu program sonunda;

İnsan davranışlarının karmaşıklığının, davranışları ve performansı etkileyen faktörlerin farkına vararak bunları etkili biçimde analiz etme becerilerimizi geliştireceğiz,

Motivasyonu etkileyen faktörler ve bunlardan etkili yararlanma yöntemleri hakkında bütünsel bir bakış açısı kazanarak, örnek uygulamalar yapma olanağı bulacağız,

Çalışanların performansını geliştirmede yardımcı olacak motivasyon araçlarını tanıyarak bunlardan etkili biçimde yararlanma yönünde olumlu tutum geliştireğiz

Ve böylelikle takımımızı daha etkin yöneterek kurumsal performansı artırma yolunda artı değer yaratacağız. 

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

PERFORMANS YÖNETİMİ 
 
Performans Ne Demektir? 
Performans Yönetimi Nedir? Ne Değildir?
Performans Yönetimi Çevrimi
Performans Yönetimi Seviyeleri
Performansın Bileşenleri: HEDEF + YETKİNLİK + MOTİVASYON
Performansın Tanımlanması
Neden Performans Değerlendiririz?
Yetkinliklere Dayalı 360 Derece Performans Değerlendirme Yaklaşımı
Performans Değerlendirmede Karşılaşılabilecek Problemler ve Üstesinden Gelebilmek
Performansın Motive Edilmesi
 
 
MOTİVASYON
 
Motivasyon Ne Anlama Geliyor?
Motivasyonun Yönetici ve Çalışanlar Açısından Önemi
Motivasyonu Etkileyen Faktörler ve Türkiye Toplumu Açısından Geçerlilikleri: Araştırma Sonuçları
Nasıl Motive Edilir?
Motivasyon Nasıl Kırılır?
Liderlik Tarzı ve Motivasyon
Beni Neler Motive Eder?: Bir Uygulama ve Sonuçların Değerlendirilmesi
Daha Yüksek Bir Ücret mi? Değer Verilmek mi?
Hepimiz Farklıyız!
Çalışanların Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Araçlar ve Bunlardan Etkin Yararlanma Yolları
Performansa Dayalı Ödüllendirme Sistemi
Bilgi ve Becerilerin Ödüllendirilmesi ve Prim Uygulaması
Parasal Olmayan Ödüller
Örnek Olay: Tam Mutluluk Diye Bir Şey Var mı?
Kendinizi Motive Etmek...
Egzersiz: Özgüven Geliştirme Alıştırması
Video: Liderin Motive Edici İletişimi - Asla Pes Etme!
Takım Oyunu: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”
Egzersiz: “Motivasyona Yönelik Eylem Planı”

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Çalışanlarını motive ederek performanslarını yükseltmek isteyen tüm yöneticiler.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmen

 

Ayşe Demirbaş

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr