Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız...


STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI. www.poet.com.tr

 

Problemi Zamanında Çözmek ve Karar Almak

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Tek bir pazar haline dönüşen dünya ticaretinde başarılı olabilmek, problemlerin süratle ve doğru olarak çözülmesini gerekli kılıyor.  Bu eğitimde, katılımcılara doğru karara, en kısa zamanda, nasıl ulaşabileceğinin yolları gösteriliyor.

 

Neler Paylaşacağız?

 

  • Tanışma
  • Problemin Doğru Tanımı
  • Problemin Analiz Süreci
  • Karar Verme Süreci
  • Uygulamaya Geçiş
  • Dağılım Diyagramları
  • Karar Alma Sürecinde “Zaman Faktörü”
  • Zaman Kaybettiren Faktörler ve Elimine Edilme Yöntemleri..
  • Sebep/Sonuç Analizleri (Balık Kılçığı Diyagramı) + Beyin Fırtınası Tekniği + İPK + Süreç Kontrolleri + Pareto Analizi + Vak’a Çalışmaları
  • Değerlendirme ve Kapanış

 

Kimler Katılmalı?

 

Tüm çalışanlar

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Serdar Tan, Eda Halmaoğlu, Ayşe Demirbaş (Paylaşımlı ve/ya Dönüşümlü Katılacaklardır)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr