Takım Çalışması ve Liderlik

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Gerçek bir sinerji yaratmanın yolu, gerçek bir “BİZ” bilincinden geçmektedir. Takım çalışmasını tüm çalışanlarına ve yöneticilerine sindiren bir işletmenin verimliliği, işletmede çalışan herkesin bireysel verimliliklerinin toplamından daha büyüktür. İşte bu eğitimle katılımcılar, “BİZ” bilinciyle çalışmanın ve “BİZ” bilinciyle çalışan bir kurum yaratmanın keyfine varacak.

 

Bu program sonunda katılımcılar;

                  

 • Bilim ve teknolojide, ekonomik sistemlerde, toplumsal yapıda, bireyde ve doğada meydana gelen hızlı değişimin neden ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • 21. Yüzyıl yönetim anlayışının temel fonksiyonları ve gerektirdiği beceriler konusunda bütünsel bir bakış açısı geliştirecekler,
 • Kendi yönetim ve liderlik becerileri konusunda özdeğerlendirme yaparak olumlu ve olumsuz davranışlarının farkına varacaklar,
 • Takımlarına etkili liderlik etmenin yöntem ve tekniklerini öğrenecekler, bunları hayata geçirme konusunda olumlu tutum geliştirecekler,
 • Kendilerini daha değerli hissedecekler, özgüvenleri ve motivasyonları artacak; takım arkadaşlarına ve şirketlerine daha fazla değer vermeye ve daha fazla güvenmeye başlayacaklar,
 • Takımlarına, departmanlarına, şirketlerine karşı aidiyet duygularını geliştirecekler,
 • Daha yüksek performanslı bir takım olabilmek için gerekli özellikleri tanıyacak ve kendi takımlarında da bu özellikleri geliştirmek ve daha yüksek performanslı bir takım oluşturma yönünde çaba göstermek için motivasyonlarını artıracaklar,
 • Örnek olay grup çalışması, oyunlar yoluyla öğrendiklerini sınayacaklar,
 • Ve böylelikle, değişimin talep ettiği “Lider Yönetici” yetkinlikleri konusunda kendilerini yeniden yapılandırarak daha mutlu, daha başarılı ve daha etkili olma yolunda önemli adımlar atacaklardır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

DEĞİŞEN REKABET ORTAMINDA DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞI
 
 • Takım Kurma Oyunu ve Öntest
 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • Değişime Zorlayan Güçler ve Rekabet Ortamına Yansımaları
 • Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?
 • Rekabet Edebilmek İçin Başarılması Gereken 3 Temel Kriter: Kalite-Fiyat-Hız
 • Tercih Edilen Olmak İçin: “Fark Yaratmak” 
 • Fark Yaratmak İçin 21. Yüzyıl Yönetim Anlayışında Neler Öne Çıktı?
 • Yarına Kimler Kalacak?: Değişimi Yönetmek İçin Bireylerin ve Yöneticilerin Sahip Olmaları Beklenen Yetkinlikler 
 • Yöneticinin Farkı: Model Olmak 
 
PROFESYONELLİK VE PROAKTİF DAVRANIŞ
 
 • Profesyonellik Nedir ve Başarıyla İlişkisi Nedir?
 • Profesyonellerin Özellikleri
 • Olayları ve İnsanları Değiştiremeyiz, Olaylara ve İnsanlara Yönelik Kendi Davranışlarımızı Değiştirebiliriz
 • Proaktif ve Reaktif İletişim ve Yaklaşım Biçimleri
 
LİDERLİĞE BAKIŞ
 
 • Beyin Fırtınası: Yönetim Ne Demektir ve Yöneticiden Neler Beklenir? 
 • Yöneticilik Becerilerinden Neleri Kastediyoruz? 
 • İnsan Yönetmeye Hazır mısınız? 
 • En Büyük Liderler…
 • Liderleri Lider Yapan 4 Temel Fark Nelerdir? 
 • Liderlerin Kişilik Özellikleri
 • Örnek Olay: Steve Jobs’tan alıntılar…
 • Örnek Olay: Lider Yöneticilik Sanatı 
 • Liderlik Edememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları
 • Liderlikte 14 Ölümcül Yanlış
 • Lider Yöneticilik Yetkinlikler
 • Çağdaş Lider Yöneticilerden Beklenen 2 Temel Davranış: Adam Yetiştirmek ve Problem Çözmek
 
 
 
TAKIM RUHU YARATMAK VE TAKIM PERFORMANSI YÖNETİMİ
 
 • İnsan Nasıl Bir Varlıktır?
 • Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller
 • İnsanlara ve Katkılarına Değer Vermek
 • Örnek Olay: “Renklerin Üstünlük Savaşı” – Hepimiz Değerliyiz
 • Performans Ne Demektir? 
 • Performansın Bileşenleri
 • Nereye Gideceğimizi Bilmezsek Bizi Oraya Hiçbirşey Götüremez: Hedef Belirlemek
 • Takım Oyunu: Çölde Yaşam Savaşı
 • Yetkinlik Nedir, Önemi Nedir? Nasıl Geliştirilebilir?
 • Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
 • Örnek Olay: “9,5 TL’ye…” – Yaratıcı Düşünmek
 • Örnek Olay: “Arabam Neden Çalışmıyor?” – Analitik Düşünce
 • Test: “Kişilik Profili” - Kendimizi Tanıyalım – Nasıl Bir Takım Oyuncusuyum ve Takım Üyelerimden Nasıl Yararlanabilirim?
 • Video: Balıklardan Ders Almak... 
 • Takım Olmak Demek...
 • Takım Çalışmasının Amaçları ve Yararları Nelerdir?
 • Takım Oyunu: Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Grup Çalışması: “Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
 • Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”
 • Takım İçi İletişimi, İşbirliğini, Güveni ve Motivasyonu Geliştirmeye Yönelik Uygulamalar
 • Test: Liderlik Profilim
 • Takım Liderleri İçin Başarılı Takım Yapılandırma Stratejileri
 • PUKÖ Döngüsü ve Performans Yönetiminde Planlamanın Önemi
 • Planlamanın Adımları
 • Takım Oyunu: Birlikte Planlayalım
 • Takip ve Sonuçlandırma: Planlanan İşlerin Sonuçlarını Değerlendirmek ve İyileştirme Yapmak
 • Koçluk İletişimi Yoluyla Takım Üyelerinin Yetkinliklerini Geliştirmek ve Motivasyon
 
ÖFKEYİ KONTROL EDEREK PROBLEM ÇÖZMEK VE KARAR ALMAK
 
 • Video: “Yeni Arabam”
 • Test: “Öfkelenince Ben…” 
 • Öfke, Korku Gibi Duyguları Doğru Yönetmeyi Başarmak 
 • Baskı Altında Dahi Proaktif Davranış Gösterebilmek İçin…
 • Örnek Olay: Kişiselleştirme
 • Problemin Doğru Tanımı
 • Probleme Değil, Çözüme Odaklanmak
 • Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak
 • Her yerden Gelecek Bilgiye Açık Olmak
 • Empatiyi Başarmak ve Anlamak İçin: Soru Sormak, Dinlemek ve Anlamak
 • Kül Yutmamak: Her Yerden Gelen Bilgiye Açık Olmak - Objektiflik
 • Karar Verme Süreci
 • Uygulamaya Geçiş ve Sonucun Takip Edilmesi
 • Takım Halinde Planlama, Problem Çözme ve Karar Alma Oyunu
 • Örnek Olay: Nelerinizin Var Olduğunun Farkına Varmak
 • Alışkanlıkları Değiştirmek
 
LİDERİN MOTİVE EDEN İLETİŞİMİ
 
 • Yönetimde İletişim Neden Önemlidir?
 • Yöneticiliğin Gerektirdiği İletişim Yetkinlikleri
 • Astlar Nelere Bakarlar?: Yöneticilerin İletişim Biçimleriyle İlgili Astların Değerlendirmeleri
 • 10 Büyük İletişim Günahı ve İletişimde 10 Emir
 • Ast-Üst İlişkilerinde Başarıyı Yakalayabilmek İçin…
 • Yapıcı ( Destekleyici ) ve Yıkıcı ( Savunmacı ) İletişim Biçimleri
 • Açık İletişim ve Destekleyici Bir Ortam Oluşturmak İçin...
 • Video: Liderin Motive Edici İletişimi - Asla Pes Etme!
 • Takım Oyunu: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”
 
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
 
 • Alışkanlıkları Değiştirmek ve Sürekli Gelişmek
 • Sontest
 • Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi
 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı
 

Kimler Katılmalı?

 

Çalışanlarında gerçek bir takım ruhu ve sinerji yaratmak isteyen tüm yöneticiler.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Onat Totuk, Serdar Tan (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr