Genel Katılıma Açık Eğitim Programımız...


STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI. www.poet.com.tr

 

Temel Yönetim Becerileri - Yöneticiliğe İlk Adım -

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Kurumlarda en önemli ögenin “İnsan” olduğunun farkına varılmasıyla birlikte, yönetim de, insanların, insan tarafından, insanca ve insan için amaçlara doğru yöneltilme sanatı olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede hangi kurumda ve hangi kademede olursa olsun, tüm yöneticilerin, kendi yetki, görev ve sorumlulukları içerisinde, verimliliği artırmak, çalışanların iş doyumlarını sağlamak, aralarındaki çatışmaları çözmek, uyumsuzluklarını gidermek, aralarında takım ruhu geliştirmek, yenilikleri benimsetmek ve gelişmeye yönlendirmek, gerektiğinde de onların davranışlarını değiştirmek için çaba göstermeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır. İşte bu eğitim, birinci ve ara kademede bulunan yöneticiler ile yöneticiliğe yeni adım atan yönetici adaylarına, bu yeterlikleri, etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazandırmayı amaçlayarak, bireysel gelişimlerine de destek olacak biçimde hazırlanmış başlangıç niteliğinde bir programdır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

► TANIŞMA

 

► HERŞEY DEĞİŞİYOR

 

► YÖNETİCİLİĞE İLK ADIM VE TAKIM RUHU YARATMAK

 

► YÖNETİMDE İLETİŞİM

 

► PROBLEM ÇÖZMEK VE KARAR ALMAK

 

► MOTİVASYON

 

► DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

 

Kimler Katılmalı?

 

Yöneticilikte başarılarını artırmak isteyen tüm yöneticiler ve yönetici adayları.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Nazlı Eda Yavuz, Onat Totuk (Paylaşımlı ve/ya Dönüşümlü olarak katılmaktadırlar.)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr