Temel Yönetim Becerileri - Yöneticiliğe İlk Adım -

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Kurumlarda en önemli ögenin “İnsan” olduğunun farkına varılmasıyla birlikte, yönetim de, insanların, insan tarafından, insanca ve insan için amaçlara doğru yöneltilme sanatı olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede hangi kurumda ve hangi kademede olursa olsun, tüm yöneticilerin, kendi yetki, görev ve sorumlulukları içerisinde, verimliliği artırmak, çalışanların iş doyumlarını sağlamak, aralarındaki çatışmaları çözmek, uyumsuzluklarını gidermek, aralarında takım ruhu geliştirmek, yenilikleri benimsetmek ve gelişmeye yönlendirmek, gerektiğinde de onların davranışlarını değiştirmek için çaba göstermeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır. İşte bu eğitim, birinci ve ara kademede bulunan yöneticiler ile yöneticiliğe yeni adım atan yönetici adaylarına, bu yeterlikleri, etkileşimli ve uygulamalı bir ortamda kazandırmayı amaçlayarak, bireysel gelişimlerine de destek olacak biçimde hazırlanmış başlangıç niteliğinde bir programdır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

TANIŞMA

 

HERŞEY DEĞİŞİYOR
 
 • Örnek Olay: “Gelecekle İlgili Yanılanlar”
 • Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
 • Geleceğin Şirketleri ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak?
 • Rekabet Edebilmek İçin 3 Temel Kriter: Kalite – Fiyat - Hız
 • Yarına Kimler Kalacak?: Değişimi Yönetmek İçin Bireylerin ve Yöneticilerin Sahip Olmaları Beklenen Yetkinlikler 
 • Tercih Edilen Olmak İçin: “Fark Yaratmak”
 
YÖNETİCİLİĞE İLK ADIM VE TAKIM RUHU YARATMAK
 
 • Beyin Fırtınası: Yönetim Ne Demektir ve Yöneticiden Ne Beklenir?
 • Yöneticilik Becerilerinden Neleri Kastediyoruz?
 • İnsan Yönetmeye Hazır mısınız?
 • Mükemmel Hizmet Misyonuna Sahip Olmak, Hedef Koymak ve Kendini Adamak
 • Liderleri Lider Yapan 4 Temel Fark Nelerdir?
 • Yönetememe Hastalığının Belirtileri – Yöneticilerin Sık Yaptıkları Hatalar ve Kaçınma Yolları
 • Yönetici Yetkinlikleri
 • Biz Bilinci’nin Anlamı ve Biz Bilinci Oluşturmanın Önündeki Engeller
 • Takım Olmak Ne Demektir? 
 • Egzersiz: “Dünyayı Olduğu Gibi Değil Olduğumuz Gibi Görürüz” ve Hiçbirimiz Hepimiz Kadar Akıllı Değiliz 
 • Örnek Olay:  Herkesten Öğrenilecek Bir Şeyler Vardır
 • Oyun: Kazan – Kazan Yaklaşımı
 • Takım Çalışmasının Amaçları ve Yararları Nelerdir?
 • Grup Çalışması: “Etkin Takımlar...”- Performansı Yüksek Takımların Özellikleri
 • Yüksek Performanslı Takım Yaratmak İçin Temel Kurallar
 • Test: “Takımınızın Rekabet Gücü Ne Düzeyde?”
 
YÖNETİMDE İLETİŞİM
 
 • Rol Oynama: “Şu Japonlar…”- Aynı Dili mi Konuşuyoruz? İletişimin Yönetimdeki Rolü
 • Ast-Üst İlişkilerinde Başarıyı Yakalayabilmek İçin…

* İmaj ve İlk İzlenim 

* Görünüşünüz İç Dünyanızın Yansımasıdır: Dış Görünüş ve Kişisel Bakım

* Bir Tatlı Gülümseme…

* İsimle Hitap Etmek

* Kadınlar İçin İmaj Kırıcılar

* Erkekler İçin İmaj Kırıcılar

* Profesyonelliğimizi Yansıtmak İçin…

 • Beden Dili

* İletişimde Beden Dilinin Önemi ve Özellikleri

* Egzersiz: “Beden Dilimiz Neler Anlatıyor?”

* Takım Oyunu: “Hangisinin Mesleği Hangisi?”

 • İletişim ve Algılama Süreci 

* Mükemmel İletişimciler…

* Test: “İletişim Becerilerim ve İnsan İlişkilerim Özdeğerlendirme”

* Test: Ne Kadar Araştırmacıyız ya da Ne Kadar Tahminlerimize Dayalı Hareket Ediyoruz?

 • Önce Anla, Sonra Anlat!
 • Doğru Anlamak İçin: Etkili Dinleme

* Duymak ve Dinlemek Arasındaki Farklar

* Dinleme Türleri ve Açımlı Dinlemenin Diğerlerinden Farkları

* Test: Nasıl Bir Dinleyiciyiz?

* Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabiliriz?

* Etkili Dinleme Süreci: Odaklan- Yansıt - Özetle

* Takip Dikkatini Korumak

* Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Egzersizler

 • Etkili Konuşma İçin…

* Takım Oyunu: “Bütünü Oluşturmak”- Ne Kadar İyi Bir Konuşmacıyız? Nasıl İyi Konuşmacı Olabiliriz?

* Düşünceleri İnşa Etmek ve Anlaşılır Anlatım Kullanmak

* Çatışmaya Yol Açan “Yasak Sözcükler”

* Zor İnsanları Dahi Olumlu Etkileyen “Sihirli Sözcükler”

* Ne Söylediğimiz mi, Nasıl Söylediğimiz mi?

 • Örnek Olay: İnsan Düşüncelerinin ve Davranışlarının Karmaşıklığı, Düşüncelerimizi ve Davranışlarımızı Etkileyen Etmenler”
 • İletişim Çatışmalarına Neden Olan Kalıplaşmış Düşüncelerimizle Baş Etmek
 • Takım İçinde Yapıcı (Proaktif) ve Yıkıcı ( Tepkisel ) İletişim ve Yaklaşım Biçimleri
 • Empatiyi Başarmak İçin: Soru Sormak, Dinlemek ve Anlamak
 • Rol Oynama: “Kriz Durumlarında İletişimi Yönetmek”
 • Video: “Yeni Arabam”
 • Test: “Öfkelenince Ben…” - Öfke, Korku gibi Duyguları Doğru Yönetmeyi Başarmak
 • Düşüncelerinize Dikkat Edin, Kaderiniz Olurlar
 • Örnek Olay: “İki Seçenek” - Olumlu Zihinsel Tutum
 
PROBLEM ÇÖZMEK VE KARAR ALMAK
 
 • Problemin Doğru Tanımı
 • Probleme Değil, Çözüme Odaklanmak
 • Örnek Olay: Başkalarını Suçlamadan Önce Durumu Anlamak Gerek
 • Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak
 • Örnek Olay: Kişiselleştirme
 • Beynimiz Nasıl Çalışıyor?
 • Örnek Olay: “9,5 YTL’ye…” – Yaratıcı Düşünmek
 • Problemin Analiz Süreci
 • Örnek Olay: “Arabam Neden Çalışmıyor?” – Analitik Düşünceye Önem Vermek
 • Kül Yutmamak: Her Yerden Gelen Bilgiye Açık Olmak - Objektiflik
 • Karar Verme Süreci
 • Problem Çözmede ve Karar Vermede Kullanılan Araçlardan Örnekler
 • Uygulamaya Geçiş ve Sonucun Takip Edilmesi
 
MOTİVASYON
 
 • Motivasyon Ne Anlama Geliyor? 
 • Motivasyonun Yönetici ve Çalışanlar Açısından Önemi
 • Nasıl Motive Edilir ve Motivasyon Nasıl Kırılır?
 • Beni Neler Motive Eder?: Bir Uygulama ve Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Çalışanların Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Araçlar ve Bunlardan Etkin Yararlanma Yolları
 • Örnek Olay: Tam Mutluluk Diye Bir Şey Var mı?
 • Kendinizi Motive Etmek...
 • Egzersiz: Özgüven Geliştirme Alıştırması
 • Video: Liderin Motive Edici İletişimi
 • Takım Oyunu: “Takdir Etmeyi Öğreniyorum”

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 • Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Yöneticilikte başarılarını artırmak isteyen tüm yöneticiler ve yönetici adayları.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Seminer Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu, Nazlı Eda Yavuz, Onat Totuk, Serdar Tan (Paylaşımlı ve/ya Dönüşümlü olarak katılmaktadırlar.)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr