Hakkımızda

 

Keyifli, Etkili ve Yaratıcı Bir Paylaşım Ortamından Merhaba...

 

Tam yirmi üç yıl önce,

 

Gelecek binyıla daha bir umutla bakmak, yaşamımızı aydınlatmaya katkıda bulunmak amacıyla bir mum yakmış ve bu mumum aydınlığını ulaşabildiğimiz her yere ve herkese taşıma coşkumuzu hayata geçirmiştik. 

 

Zaman çabuk geçiyor ve biz 24. yaşımıza girdiğimiz bu dönemde, hala ilk günkü coşku ve heyecanımızı taşıyoruz...

 

Yola çıkarken temel amacımız, bilgiye yolculuk sürecini, katılımcılarımız için, öğrenme hedeflerine en yüksek düzeyde ulaşmalarını sağlayacak etkinlikte, aynı zamanda keyifli ve yaratıcı bir süreç haline getirebilmek ve böylelikle müşterilerimiz için değer yaratmaktı. 

 

“Bireysel ve kurumsal performansın sürekli gelişimini sağlamak amacıyla, beklentileri aşan ve fark yaratan ürün ve hizmetler geliştirip sunarak, yaşamın aydınlığının artırılması, 

sürekli öğrenen, gelişen bir Türkiye ve daha mutlu yarınlar yaratılması yolundaki katkılara liderlik etmek” olan vizyonumuz ise bu yolculuğumuzda yolumuzu aydınlattı. 

 

Ve 23 yılda, farklı sektörlerde, farklı kademelerde, farklı görevlerde bulunan Türkiye’nin dört bir yanından 120.000’i aşkın sayıda katılımcımızla birlikte bilgiye yolculuğun keyfini paylaştık.

 

Haydi, siz de sohbetlerimize katılın, birlikte bilgiye yolculuğun keyfine varalım ve yaşamımızı birlikte daha çok aydınlatalım. 

 

Yeni yılda yine POET ile 

 

                    keyifli, etkili ve yaratıcı paylaşımlarla

 

                                             Performansınıza İvme Kazandırın...

 

POET 10.YIL