Başarının Kapılarını Birlikte Açalım...


Danışmanlık, yetkinlik, sistem kurma, kurumsal gelişim.www.poet.com.tr

 

İlke ve Değerlerimiz:

 

Misyonumuz:

“İnsana ve Yaşama Saygı” nın temel değer olduğu verimli, keyifli ve yaratıcı bir paylaşım ortamı oluşturma yoluyla bireylerin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştiren ürün ve hizmetler sunarak müşterilerimize değer yaratmak.

 

Vizyonumuz

Bireysel ve kurumsal performansın sürekli gelişimini sağlama amacıyla beklentileri aşan ve fark yaratan ürün ve hizmetler geliştirip sunarak, yaşamın aydınlığının artırılması, sürekli öğrenen, gelişen bir Türkiye ve daha mutlu yarınlar yaratılması yolundaki katkılara liderlik etmek.

 

Çalışma Alanlarımız:

Bireysel ve kurumsal performansın sürekli gelişimini sağlamak amacıyla, insan kaynaklarının yönetimi, eğitimi ve geliştirilmesine yönelik, araştırma, geliştirme, eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmeti vermektir.

 

İlke ve Değerlerimiz

Saygı ve Dürüstlük: Temel değerimiz "İnsana ve Yaşama Saygı"nın rehberliğinde, temel ilkemiz dürüstlük, şeffaflık ve sırdaşlıktır.

 

Katkı: Her üretimin amacının, yaşamı güzelleştirmeye ve daha yaşanılabilir kılmaya yönelik olduğuna inanırız.

 

Güven ve İşbirliği: Birey, Takım ve Kurum düzeyinde, kendine ve karşısındakine güvene dayalı ilişkiler kurar, geliştirir ve sürdürürüz.

 

İnsana Yatırım: "İnsan" a yapılan her yatırımın, bireylerin olduğu kadar kurumların ve toplumun yaşam kalitesini artıracağına, iç ve dış müşterilerin mutluluğunu sağlayacağına inanırız.

 

Çözüm Odaklılık: Sorunları, çatışma kaynakları olmaktan çıkarıp, kurumların ve çalışanların gelişme alanları haline dönüştürürüz.

 

Bütünsellik: Çalışmalarımızla, bireyi sadece çalıştığı kurum ve yaptığı iş bazında değil, iş, aile ve toplumsal bağlamda bir bütün olarak değerlendirir ve "Yaşamda Kalite" anlayışıyla ve bütünsel bir “Kişisel Gelişim"le gerçek davranış değişiminin sağlanabileceğine inanırız.

 

Özgünlük ve Yaratıcılık: Her bireyin ve kurumun kendine özgü özelliklerini, potansiyelini ve yaratıcılıklarını harekete geçirmesiyle başarıyı yakalayabileceğine ve başarıya ulaşmak için gerekli kaynağın, her zaman, hem kendimizde hem de birlikte çalıştığımız bireylerde ve kurumlarda varolduğuna inanırız.