Mart 2020 Eğitim Takvimi


POET Eğitim Mart 2020 Genel Katılıma Açık Eğitim Takvimi

 

Bütünsel Beyin Gücümle Yaratıcılığımı Geliştiriyorum

 

Bilgi Talep Et

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Rekabetin iki önemli unsuru “maliyet azaltma” ve “yeni buluşlar - inovasyon”, kurum ve kuruluşların her iki alanda da geliştirilmeye ihtiyacı olan ürün ve süreçleri yaratıcı biçimde yeniden gözden geçirmelerini zorunlu kılmaktadır. Her düzey ve birimden çalışanların, içlerinde bulunan yaratıcılık becerilerini bu hedeflere yönlendirmeleri tüm zamanlardan daha çok gereksinim haline gelmiştir. Gerçekte buluşa giden yaratıcı beceriler kişisel özelliklerden çok sistematik davranışlar sonucudur.  

 

Bu programla yaratıcı düşünme becerilerimizin geliştirebilmesi için sistematik bir yaklaşımı ve kullanabilecek araçları paylaşacak, gerçekleştirilen uygulamalarla buluş becerilerimizi geliştireceğiz.

 

Neler Paylaşacağız?

 

Tanışma

Neler Değişti? Yaratıcı Düşünmek Neden Daha Önemli?

Inovasyon Nedir?

Yaratıcı Düşünce Nedir? 

Beynimiz Nasıl Çalışır? Beynin Bütünsel Çalışması Ne Demek?

Düşünmek ve Yaratıcılık Teorisi

Yaratıcılık Gizemli mi?

Çoklu Davranış Repertuvarı

Bir Çözüm Ne Zaman Yaratıcıdır?

Yakınsak ve Iraksak Düşünmek

Yenilikçilik, Yaratıcılık, Buluş...

Yaratıcı Düşünmek Kolay mı, Zor mu?

Üretkenliğin Özü

Yaratıcılık ile İlgili Yanlış İnançlar

Düşünce Denizi’nde Neler Var?

Yaratıcı Düşüncenin Altyapısı

Test: “Yaratıcılık Eğilimim Ne Düzeyde?”

Herkes Yaratıcı mıdır?

Uygulamalar

Yaratıcılığın Bireysel Engelleri

Düşüncede Esneklik

Genç Beyinlerdeki Esnekliğin Sırrı Ne?

Salvador Dali Gibi Düşünmek

Uygulamalar: Yaratıcılık = Bilgi + Düşünce + Hayal Gücü

Düşüncede Akıcılık – Uygulamalar

Yaratıcı Düşüncenin Özellikleri

Yaratıcı Sorun Çözme Modeli ve Adımları

Yaratıcı Düşünmek İçin Dört Strateji

Uygulamalar: Yakalama ve Fırsat Değerlendirme 

Uygulamalar: Zorlanma ve Başarısızlıkla Mücadele

Uygulamalar: Görüş Genişletme ve Çevre Değerlendirme 

Yalnız Olmak mı, Takım Halinde Olmak?

Uygulamalar: Herkesin Yararlanacağı Ürün, Hizmet ve Süreçler İçin Buluş Yapmak

Yaratıcılığı Yönetmek

Yaratıcılığın Kurumsal Engelleri

Nasıl Bir Kültür?

Uygulamalar

İşyerinde Yaratıcı Düşüncenin Motivatörleri

“Evreka” (Buldum) Demek İçin...

Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek isteyen herkes.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler

 

Ayşe Demirbaş, Serdar Tan (Paylaşımlı ve/ya dönüşümlü katılacaklardır)

 

Kuruma Özel Eğitimler (IN-HOUSE) İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

                

Tel: 0212. 573 04 11 – 0555. 828 06 38

          

e – posta:  poet@poet.com.tr