Eğitim Etkinliğini Değerlendiriyorum

 

Bilgi Talep Et

 

 

Programın İş Sonuçlarına Faydaları

 

Eğitimlerden beklenen sonuçları alabilmek için, ölçme ve değerlendirme süreci son derece önemli bir süreçtir. Değerlendirme, öğretim süreci ile ilgili kararları verebilmek için uygun olan verilerin toplanması ve yorumlanması sürecidir. Eğitim programının başarısı aynı zamanda, katılımcı performansının eğitim sürecinin başında, devamında ve sonunda geçerli ve güvenilir biçimde ölçülmesine bağlıdır.

 

Böyle bir ölçme, hedeflenen davranışın ne ölçüde kazanıldığı konusunda bilgi sağlar. Bu bilgi ise, ne derecede bir standarda ulaşılabileceği ve bir sonraki öğretme sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda karar vermede kullanılır.

 

Her değerlendirme işleminde izlenmesi gereken belli basamaklar vardır. Bunlar, amaçların belirlenmesi, amaçlara ulaşıldığının belirtileri olan davranışların saptanması, sınama durumlarının belirlenmesi, sınama araçlarının hazırlanması, sınama araçlarının uygulanması, sonuçların analizi ve değerlendirmenin amacına göre yorumlanmasıdır. Değerlendirme sonuçlarının alınıp analiz edilmesi ve yorumlanması, eğitim programının, katılımcıları, belirlenen davranışsal amaçlara ulaştırıp ulaştıramadığını ve varsa aksaklıkların öğretme - öğrenme süreçlerinin hangilerinde olduğunu ortaya koyacak ve sonraki eğitim uygulamalarının daha iyi yürütülmesine yardımcı olacaktır.

 

Bu program da, tüm bu süreçleri nasıl etkili yönetilebileceğimizi ve uygulanabileceğimizi sizlerle paylaşmak üzere hazırladığımız etkileşimli ve uygulamalı bir programdır.

 

Neler Paylaşacağız?

 

EĞİTİM ŞART! AMA NE ZAMAN VE NASIL?

 

Tanışma ve Öntest

Neler Değişti? Yeni Yaklaşımlar…

Performans Nedir ve Bileşenleri Nelerdir?

Performansı Etkileyen Faktörler

Eğitim Şart! Ama Ne Zaman ve Nasıl?

Yetkinlikler ve Yetkinlikleri Eğitim Yoluyla Geliştirmenin Performanstaki Yeri

Yetkinlikler ve Türleri

Hangi Eğitimi Hangi Yetkinlikle Nasıl İlişkilendirmeliyiz?

Hizmet İçi Eğitim Ne Zaman Fayda Sağlamaz?

Eğitimlerden Beklenen Sonuçların Alınması İçin…

Biz Ne Yapmalıyız?

 

İNTERAKTİF MODEL VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

Eğitim Sistemli Bir Süreçtir

Caffarella’nın İnteraktif Modeli

Eğitim İhtiyacı ve Öğrenme Hedefi İlişkisi

Öğrenme Hedeflerinin Eğitimdeki Yeri

Doğru Ölçebilmek İçin, Öğrenme Hedefini Doğru Tanımlamak Gerek

Doğru Öğrenme Hedefi Nasıl Olur?

Uygulamalar

Ölçme Nedir? Değerlendirme Nedir?

Eğitimde Ölçme Nedir? 

Eğitimlerin Etkinliğini Ölçmek ve Değerlendirmekten Ne Anlamalıyız?

Ölçmenin 4 Aşaması ve 2 Türü

Ölçek ve Ölçek Çeşitleri

Ölçmede Hata, Hata Kaynakları, Türleri ve Alınması Gereken Önlemler

Ölçme Araçlarının Taşıması Gereken Nitelikler

Ölçüt Nedir? Değerlendirmedeki Önemi Nedir?

Amacına Göre Değerlendirme Türleri

 

EĞİTİM ETKİNLİĞİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MODELLERİ 

 

Yetkinliklere Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Süreci ve Adımları

Neden Ölçme ve Değerlendirme Yaparız?

Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesinde Tarihsel Süreç

Eğitim Etkinliğini Ölçme ve Değerlendirme Modelleri

Kaufman ve CIIP Modelleri

Kirkpatrick – Phillips Modeli: Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesinde 5 Seviye

İlk İzlenim ve Memnuniyetin Ölçülmesi

Bilgi ve Tutum Değişiminin Ölçülmesi

Davranış Değişimi ve İşe Uygulamanın Ölçülmesi

İş Sonuçlarına – Bireysel Performansa Yansımasının Ölçülmesi

Yatırımın Geri Dönüşünün (ROI) Ölçülmesi

Her Adıma Yönelik Dünyadan ve Türkiye’den Örnek Uygulamalar

Eğitim Programının ve Süreçlerin Başarısının Değerlendirilmesi

Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Çeşitleri ve Amaca Uygun Aracın Seçimi

Ölçme Aracı Hazırlamak

Uygulamalar

Eğitim Etkinliğini Değerlendirmede Veri Toplama Araçları

Eğitim Etkinliğini Değerlendirmede Karşılaşan Problemler

 

İNTERAKTİF UYGULAMALAR

 

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

 

Sontest

Ön- Sontest Sonuçlarının Karşılaştırması ve Katılımcılarının Gelişim Düzeylerinin Belirlenmesi

Eğitim Programını Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

 

Kimler Katılmalı?

 

Yetişkin eğitimi alanında çalışan yöneticiler, uzmanlar ve yetişkinlere yönelik eğitim programı hazırlayan ve / veya hazırlayacak olan herkes.

 

Eğitimin Süresi, Katılımcı Sayısı ve Eğitim Materyalleri:

 

Eğitim programının bir grup için süresi 14 saattir (2 gün). 

 

Eğitim programlarından en iyi sonucun elde edilebilmesi için bir grupta ideal katılımcı sayısı 15, azami katılımcı sayısı ise 21 olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim programının sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “ KİTAP”ve “KATILIM BELGESİ”verilecektir.

 

Eğitmenler:

 

Ayşe Demirbaş, Birgül Sarıoğlu (Paylaşımlı ve/veya dönüşümlü olarak katılmaktadırlar).

 

Kuruma Özel Eğitimler İçin Önemli !

 

“Kuruma Özel ( In – House ) Eğitimler” in ayrıntılı içerikleri ve süreleri, kurum içi hedef katılımcı gruba yönelik yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

Katılımcı grubun ihtiyaçlarını belirlemek ya da belirlenen ihtiyacı karşılayacak en uygun eğitim programlarını birlikte oluşturmak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.